odprawa

 
 

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem, które możemy otrzymać w przypadku, gdy będąc pracownikiem kończymy karierę zawodową i przechodzimy na tzw. emeryturę. Przedmiotowe świadczenie powinno zostać wypłacone przez ostatniego pracodawcę. Przede wszystkim wskazać należy, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające go do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury. Ponadto ważne jest, aby jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę bądź emeryturę. Co najważniejsze przedmiotowa odprawa obejmuje wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota minimalna, jednakże pracodawca może z własnej woli przyznać wyższą wartość świadczenia. WartoCzytaj dalej


Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem, które wypłacane jest w związku ze śmiercią pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy, przysługuje ona małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny, którzy mają prawo do otrzymywania renty rodzinnej. Warto jednak przy tym pamiętać, że małżonek, będący w separacji w chwili śmierci pracownika, nie może ubiegać się o przedmiotowe świadczenie. W odróżnieniu od zasiłku pogrzebowego (4 tysiące złotych), wysokość odprawy pośmiertnej nie jest stała. Uzależniona jest ona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio: przy zatrudnieniu pracownika poniżej 10 lat – wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia,Czytaj dalej