otępienie

 
 

Choroby psychiczne u seniorów

Choroby psychiczne u seniorów

Badania pokazują, że nawet 50% osób starszych, powyżej 60. roku życia, może mieć zaburzenia psychiczne. Wydaje się to wręcz niemożliwe, ponieważ patrząc na seniorów, rzadko kiedy można spotkać osoby chore psychiczne. Do zaburzeń tego typu w wieku starczym zalicza się depresję, zaburzenia świadomości, choroby otępienne oraz psychozy. Najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób po 65. roku życia Bardzo duży procent pacjentów zmaga się z chorobą Alzheimera, która zaliczana jest do chorób otępiennych objawiających się przede wszystkim stopniowym zanikiem świadomości i brakiem pamięci. Nieco mniej popularną chorobą jest otępienie z ciałami Lewy’ego,Czytaj dalej


Zespoły otępienne – charakterystyka i objawy

Zespoły otępienne - charakterystyka i objawy

Zespół otępienny to wg światowej Organizacji Zdrowia, zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się zaburzeniami pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, zdolności do uczenia się oraz oceny sytuacji. Powyższym dysfunkcjom często towarzyszą zaburzenia zachowania i motywacji. Należy rozróżnić naturalny proces starzenia się organizmu od otępienia. Po przekroczeniu 50 roku życia stopniowo następuje obniżona zdolność do przyswajania nowych informacji, osłabienie tempa pracy umysłowej oraz zmniejszenie ostrości wzroku i wrażliwości słuchu na wysokie tony. Po czym rozpoznajemy, iż mamy do czynienia z zaburzeniami otępiennymi? – Niezdolność do wykonywaniaCzytaj dalej