Szukaj

Choroby psychiczne u seniorów

Choroby psychiczne u seniorów

Badania pokazują, że nawet 50% osób starszych, powyżej 60. roku życia, może mieć zaburzenia psychiczne. Wydaje się to wręcz niemożliwe, ponieważ patrząc na seniorów, rzadko kiedy można spotkać osoby chore psychiczne. Do zaburzeń tego typu w wieku starczym zalicza się depresję, zaburzenia świadomości, choroby otępienne oraz psychozy.

Najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób po 65. roku życia

Bardzo duży procent pacjentów zmaga się z chorobą Alzheimera, która zaliczana jest do chorób otępiennych objawiających się przede wszystkim stopniowym zanikiem świadomości i brakiem pamięci. Nieco mniej popularną chorobą jest otępienie z ciałami Lewy’ego, która charakteryzuje się zaburzeniami funkcji poznawczych przychodzącymi nagle w ciągu dnia. Osoba chora może mieć omamy, bardzo chwiejny nastrój i dodatkowo może jej się wydawać, że ciągle ktoś ją prześladuje.

Bardzo często u seniorów diagnozowane jest otępienie skroniowo-czołowe, które objawia się apatią, brakiem chęci kontaktu z innymi ludźmi, problemami z orientacją przestrzenną, a wraz z rozwojem choroby zaczynają występować problemy z mową.

Chociaż większości osób wydaje się, że depresja najczęściej dotyka ludzi młodych lub w średnim wieku, to bardzo często cierpią na nią także osoby starsze. Choroba jest na tyle groźna, że niezauważona, lekceważona i nieleczona może prowadzić nawet do prób samobójczych. Depresja posiada różnorodne podłoże – indywidualne predyspozycje organizmu, sytuacje życiowe, zmiany w życiu, których doświadczają osoby w podeszłym wieku. Często seniorzy są osobami samotnymi, opuszczonymi, które nie widzą dalszego sensu życia, zmagają się z wieloma chorobami, a także często z bólem. Wszystko to sprawia, że nastrój się obniża. Trwa to długo, aż w końcu przechodzi w depresję.

Niektóre osoby w podeszłym wieku zmagają się także z zaburzeniami świadomości. Najczęściej występują one u osób w podeszłym wieku – powyżej 80. roku życia. Spowodowane są zaprzestaniem aktywności fizycznej, chorobami somatycznymi. Na to zaburzenie wpływ mają także częste oraz długie pobyty w szpitalu. Choroby psychiczne lub zaburzenia psychiczne dotykają więc wiele osób w podeszłym wieku, dlatego przebywanie z seniorem, opiekowanie się nim i czuwanie nad jego stanem zdrowia zarówno fizycznym, jak i psychicznym jest bardzo ważne.