prawo pacjenta do informacji

 
 

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część II

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część II

Prawo pacjenta do informacji Każdy pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji od osoby wykonującej zawód medyczny, które dotyczą przede wszystkim stanu jego zdrowia. Powyższe uprawnienie obejmuje także: rozpoznanie; proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne i lecznicze; następstwa dotyczące zastosowania lub zaniechania w/w, które jednocześnie są możliwe do przewidzenia; wyniki leczenia; Wskazać przy tym należy, że informacje te powinny być udzielane przez osobę w zakresie udzielanych przez nią świadczeń zdrowotnych oraz zgodne z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Dotyczy to m.in. lekarza (pielęgniarki/położnej) prowadzącego, czyli osoby która bezpośrednio sprawuje nadzór nad naszymCzytaj dalej