przesłanki rozwodu

 
 

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Kiedy sąd może orzec rozwód

Statystycznie coraz więcej Polaków decyduje się na rozwód. Przyczyny rozwodu są różne, w zależności od konkretnego przypadku. Najczęściej podawaną przyczyną rozwodu (zwłaszcza przez młodych ludzi) jest tzw. „niezgodność charakterów”, która nie pozwala małżonkom wspólnie żyć. Małżonkowie również często powołują się na: różne cele w życiu, różnice co do chęci posiadania dzieci, przemoc w rodzinie, uzależnienia, jak również klasyczne oddalenie się od siebie. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Do zawarcia małżeństwa dochodzi, gdy jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem stanu cywilnego (lub przed księdzem wCzytaj dalej