raport oecd o emeryturach

 
 

Fatalna pozycja Polski w rankingu emerytur OECD

Fatalna pozycja Polski w rankingu emerytur OECD

O tym, że przeciętne polskie emerytury nie są zachwycające, wiedzą nawet ci, którym do emerytury jeszcze daleko. Chyba jednak niewielu spodziewało się, że sytuacja jest aż tak kiepska. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) sporządziła raport o emeryturach w jej krajach członkowskich. Eksperci opracowali w nim ranking państw o najwyższej i najniższej stopie zastąpienia, czyli stosunku przewidywanej średniej emerytury do przeciętnej pensji uzyskiwanej w latach aktywności zawodowej. Wynika z niego, że średnia wysokość polskiej emerytury stanowi zaledwie 31,6% średnich zarobków. Wyliczeń dokonano przy założeniu, że przyszły emeryt będzie pracował odCzytaj dalej