stopa zastąpienia

 
 

Fatalna pozycja Polski w rankingu emerytur OECD

Fatalna pozycja Polski w rankingu emerytur OECD

O tym, że przeciętne polskie emerytury nie są zachwycające, wiedzą nawet ci, którym do emerytury jeszcze daleko. Chyba jednak niewielu spodziewało się, że sytuacja jest aż tak kiepska. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) sporządziła raport o emeryturach w jej krajach członkowskich. Eksperci opracowali w nim ranking państw o najwyższej i najniższej stopie zastąpienia, czyli stosunku przewidywanej średniej emerytury do przeciętnej pensji uzyskiwanej w latach aktywności zawodowej. Wynika z niego, że średnia wysokość polskiej emerytury stanowi zaledwie 31,6% średnich zarobków. Wyliczeń dokonano przy założeniu, że przyszły emeryt będzie pracował odCzytaj dalej


Przyszły emeryt otrzyma 30% ostatniej pensji

Pomysłodawcą europejskich systemów emerytalnych był niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. W XIX stuleciu stworzył system polegający na wypłacaniu emerytur z pieniędzy podatników. Młodzi pracownicy odkładali składki. Ludziom, po przekroczeniu 70 roku życia przysługiwała emerytura.W tamtym okresie przeciętny Niemiec żył 45 lat. W związku z tym cały system niewiele wówczas kosztował. Niezależnie od tego, czy idea była słuszna, sprawiedliwa, czy przebiegła, to wraz z wydłużającą się długością życia stwarzał coraz więcej problemów finansowych. Zaczynało brakować środków odkładanych na pokrycie zobowiązań wobec emerytów. Z biegiem lat systemy ewoluowały. Zmieniały się potrzeby, możliwości,Czytaj dalej