ubezpieczenie

 
 

Gdy szkoła zamknięta…

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Jeśli nagle zamknięto żłobek, przedszkole, czy szkołę rodzic może zostać w domu z dzieckiem i skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wystarczy złożyć do pracodawcy oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu takiej placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego.  – Aby skorzystać z tego świadczenia ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a sytuacja zamknięcia placówki rzeczywiście jest nieprzewidziane, a nie wynika ono np. z zaplanowanego remontu przedszkola, o którym rodzice byli wcześniej poinformowani – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. –  ZamknięcieCzytaj dalej


Ubezpieczenie społeczne rolników część 1

Ubezpieczenie społeczne rolników część 1

W artykule dotyczącym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych omówiona została instytucja obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W powyższym wspomniane zostało, że rolnicy nie podlegają temu obowiązkowi, jednakże są objęci ochroną zapewnianą przez ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje zarówno rolników, jak również pracujących z nimi domowników[1] oraz pomocników rolnika. Osoby te obowiązane są do posiadania obywatelstwa polskiego lub do wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnie wymienione osoby powinny przebywać na terytorium Polski w sposób zalegalizowany, posiadając przy tym zezwolenie na pracę. Mogą to być równieżCzytaj dalej


Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Kontynuując rozważania odnoszące się do ubezpieczeń emerytalno-rentowych warto zaznaczyć, że do przedmiotowych świadczeń należą: emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy; renta rolnicza szkoleniowa; renta rodzinna; emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin; dodatki do emerytur i rent; zasiłek pogrzebowy; zasiłek macierzyński. Przechodząc dalej należy zadać pytanie, komu przysługuje emerytura rolnicza? Otóż wskazać należy, że przysługuje ona ubezpieczonemu, który spełnia łącznie przedstawione poniżej warunki: po pierwsze, osiągnął wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat; po drugieCzytaj dalej