umowa poręczenia

 
 

Czy warto zostać poręczycielem?

Czy warto zostać poręczycielem

Poręczenie bardzo często występuje w obrocie prawnym. Jednak, czy aby na pewno zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje dla nas na przyszłość rodzi umowa poręczenia ? Przed wyrażeniem zgody na zostanie poręczycielem należy się zastanowić oraz mieć pewność, że osoba, której chcemy pomóc wywiąże się ze swojego zobowiązania. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co to jest poręczenie. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Celem poręczenia jest zabezpieczenie wierzytelności na wypadek zaprzestania spłat przez dłużnika. Aby poręczenieCzytaj dalej