umowy

 
 

Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego inaczej nazywane są drobnymi umowami. Najczęściej powyższe pojęcie stosowane jest na gruncie prawa cywilnego, jako czynności dokonywane przez osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych bądź przez osoby, które są całkowicie pozbawione tej zdolności. Niestety w kodeksie nie znajdziemy unormowanego katalogu czynności, które mogłyby bezpośrednio wskazać, które czynności są umowami powszechnie zawieranymi w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jednakże umowy takie można opisać, jako służące zaspokajaniu bieżących potrzeb. Przykładami bieżących potrzeb mogą być np. drobne zakupy, drobne umowy koleżeńskie np. zamianaCzytaj dalej