uokik

 
 

Instytucje łączą siły dla dobra seniorów

Instytucje łączą siły dla dobra seniorów

Takiej akcji jeszcze nie było! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Policja zaplanowały wspólną kampanię edukacyjną pt. „Seniorze, nie daj się oszukać!”, której celem jest przestrzeganie seniorów przed naciągaczami organizującymi prezentacje sprzedażowe i przed nieuczciwymi wizytami akwizytorów.  Co prawda, w ogólnopolskich mediach regularnie mówi się o zagrożeniach, jakie płyną z przyjmowania takich „gości” i korzystania z ich usług, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. Zakłada się więc, że skoro sprawą zajmą się instytucje cieszące się sporym poważaniem wśród seniorów, akcja może odnieść większy sukcesCzytaj dalej