Szukaj

Instytucje łączą siły dla dobra seniorów

Instytucje łączą siły dla dobra seniorów

Takiej akcji jeszcze nie było! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Policja zaplanowały wspólną kampanię edukacyjną pt. „Seniorze, nie daj się oszukać!”, której celem jest przestrzeganie seniorów przed naciągaczami organizującymi prezentacje sprzedażowe i przed nieuczciwymi wizytami akwizytorów.  Co prawda, w ogólnopolskich mediach regularnie mówi się o zagrożeniach, jakie płyną z przyjmowania takich „gości” i korzystania z ich usług, jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany. Zakłada się więc, że skoro sprawą zajmą się instytucje cieszące się sporym poważaniem wśród seniorów, akcja może odnieść większy sukces niż dotychczasowe działania.

UOKiK chce postawić głównie na lepszą edukację osób starszych. Planuje skupić się na uświadamianiu seniorom ich praw. Chodzi, przede wszystkim, o możliwość odstąpienia od umowy podpisanej w domu lub na pokazie w innym miejscu, poza siedzibą firmy, która go przeprowadza. Każdy klient ma na to 14 dni od momentu złożenia podpisu. Poza tym, wszystkie cztery podmioty chcą wyczulić seniorów i skłonić do częstszej rezygnacji ze składanych im, nieuczciwych propozycji. Należy bowiem zauważyć, że praktycznie wszystkie pokazy organizowane dla seniorów kończą się zachętą do sprzedaży produktów o nieproporcjonalnie wysokich cenach, więc korzystanie z nich prawie nigdy nie ma głębszego sensu.

Policja, UOKiK, ZUS i KRUS planują rozpowszechnić wśród seniorów 350 tysięcy ulotek, w których znajdą się cenne informacje podnoszące czujność osób starszych na grożące im niebezpieczeństwo oszustwa. Pojawią się także ponad 3 tysiące plakatów, które znajdą się w siedzibach ZUS i KRUS. UOKiK ma nadzieję, że właśnie współpraca z tymi dwoma jednostkami pomoże dotrzeć do większego grona seniorów. Zakłada, że osoby starsze dość często goszczą w tych dwóch zakładach, więc będzie szansa zaprosić je na spotkania informacyjne i przekazać im ulotki. Organizatorom zależy, by do seniorów dotrzeć jeszcze przed świętami, ponieważ to w tym okresie zakłada się szczególne nasilenie nieuczciwych praktyk.