usługi opiekuńcze

 
 

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” to rządowy projekt kierowany do seniorów. Wystartował wraz z początkiem 2018r. i jest przeznaczony dla mieszkańców mniejszych gmin. O dostępne w jego ramach środki mogą starać się samorządy gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 60 tysięcy osób. Warunkiem jest samodzielne realizowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. Fundusze są przeznaczane na standardowe wsparcie w miejscu zamieszkania, jak i na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w podanej grupie wiekowej. Władze lokalne mogą starać się o dopłaty w wysokości 50% zakładanych wydatków na te cele. W pierwszym rokuCzytaj dalej