waloryzacja rent i emerytur

 
 

Waloryzacja rent i emerytur 2019 – czego należy się spodziewać?

Waloryzacja rent i emerytur 2019 – czego należy się spodziewać

W grudniu 2018r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której zmianie ulegną zasady waloryzacji rent i emerytur. Od bieżącego roku będzie ona miała postać kwotowo-procentową, co korzystnie wpłynie na wysokość najniższych obecnie świadczeń. W ten sposób, choć w nieznacznym stopniu rząd chce poprawić sytuację najuboższych emerytów i rencistów. Już teraz wiadomo, że marcowa waloryzacja będzie najwyższą od lat. Wskaźnik waloryzacji wyniesie w 2019r. 103,26%, co oznacza, że renty i emerytury wzrosną o 3,26% wobec kwot z poprzedniego roku. Taki sposób wyliczania wysokości świadczeń nie jest sprawiedliwy, ponieważ osoby, któreCzytaj dalej


Marcowa waloryzacja rent i emerytur

Marcowa waloryzacja rent i emerytur

Jak będzie wyglądała marcowa waloryzacja rent i emerytur ? Według rządowych ustaleń minimalne emerytury mają wzrosnąć do 1000 zł brutto. Podwyżka wyniesie 118 zł brutto w stosunku do aktualnej wysokości minimalnej renty i emerytury czyli do kwoty 882,56 złotych. Zmianie ulegną również zasady waloryzacji. Każda osoba, której emerytura jest niższa niż 1000 zł brutto otrzyma podwyżkę do kwoty 1000 zł. Podwyżki te obejmą około 800 tysięcy emerytów i rencistów korzystających ze świadczeń ZUS, 285 tysięcy osób pobierających renty socjalne i około 350 tysięcy rolników pobierających emerytury i renty z KRUS.Czytaj dalej


Waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur

W 2017 roku szykuje się prawdopodobnie rewolucyjna waloryzacja emerytur. Rząd przygotowuje bardzo istotne zmiany w świadczeniach dla seniorów w Polsce. Istotne jest to, że propozycje rządowe mają na celu zwiększenie kwoty pieniężnej świadczeń dla emerytów i rencistów. Jaka to będzie kwota – tego jeszcze nikt nie wie. Pod koniec lipca tego roku Ministerstwo Finansów planowało na dzień 1 marca 2017 roku najniższą z możliwych waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych. Rząd nie osiągnął konsensusu z Radą Dialogu Społecznego w kwestii podwyżek emerytur  i zaproponował minimalną podwyżkę na przyszły rok. Waloryzacja emeryturCzytaj dalej


Marcowa waloryzacja świadczeń

Marcowa waloryzacja świadczeń

Seniorów czeka marcowa waloryzacja świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Marcowa waloryzacja świadczeń zostanie wykonana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24%. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r. W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo z powodu kontynuowania zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty. Podstawa prawna waloryzacji świadczeńCzytaj dalej