Szukaj

Waloryzacja rent i emerytur 2019 – czego należy się spodziewać?

Waloryzacja rent i emerytur 2019 – czego należy się spodziewać

W grudniu 2018r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której zmianie ulegną zasady waloryzacji rent i emerytur. Od bieżącego roku będzie ona miała postać kwotowo-procentową, co korzystnie wpłynie na wysokość najniższych obecnie świadczeń. W ten sposób, choć w nieznacznym stopniu rząd chce poprawić sytuację najuboższych emerytów i rencistów. Już teraz wiadomo, że marcowa waloryzacja będzie najwyższą od lat.

Wskaźnik waloryzacji wyniesie w 2019r. 103,26%, co oznacza, że renty i emerytury wzrosną o 3,26% wobec kwot z poprzedniego roku. Taki sposób wyliczania wysokości świadczeń nie jest sprawiedliwy, ponieważ osoby, które i tak dostają wysokie emerytury i renty, otrzymują też wyższą podwyżkę. Dlatego ustawa obejmie również waloryzację kwotową, która zakłada wzrost rent i emerytur o min. 70zł. Oznacza to, że najniższe emerytury, które obecnie wynoszą 1029zł brutto, a po procentowej waloryzacji powinny wynosić 1063zł, w rzeczywistości wyniosą aż 1100zł. Wprowadzone zmiany sprawiają bowiem, że im niższe świadczenia otrzymywało się do tej pory, tym większą różnicę zrobi waloryzacja kwotowa. Natomiast osoby, których emerytury wynosiły ok. 2000zł brutto i więcej, praktycznie nie odczują zmian – waloryzacja liczona w ujęciu kwotowym będzie dla nich niemal identyczna, jak ta procentowa.

Według nowych zasad, od 1 marca tego roku, minimum 1100zł dostaną osoby, którym przyznano najniższą emeryturę, a także rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie natomiast wynosiła 825zł. Tegoroczna waloryzacja obejmie ponad 6 milionów Polaków, w tym 4,7 miliona emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z ZUS-u oraz 1,14 mln emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca KRUS. Zapowiedziane podwyżki mają kosztować rząd ok. 8,4 miliarda złotych, czyli zdecydowanie więcej, niż początkowo zakładano.

Mimo zapowiedzianej już, najwyższej waloryzacji od lat, rząd ma w planach kolejne zmiany poprawiające sytuację emerytów i rencistów. 5 grudnia 2018r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy znoszącej opodatkowanie świadczeń emerytalnych i rentowych. Jest to obywatelski projekt, który zakłada likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych, którym obciążone są te świadczenia. W projekcie znalazł się również zapis o rezygnacji z odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli dokument zostanie przyjęty, seniorzy odczują znaczną różnicę w kwotach otrzymywanych w ujęciu netto.