warsztaty dla seniorów

 
 

Akcja „Senior na drodze” – warsztaty w 34 miastach

Akcja Senior na drodze - warsztaty w 34 miastach

Od dnia 28 czerwca, przez całe wakacje, aż do drugiej połowy października w wybranych polskich miastach odbywają się warsztaty informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów na drodze. To już trzecia edycja akcji „Senior na drodze”. Łącznie zaplanowano 34 spotkania, podczas których osoby po 60. roku życia mogą dowiedzieć się, jakie zachowania w ruchu drogowym są odpowiednie dla wszystkich jego uczestników. W ten sposób organizatorzy chcą podnieść bezpieczeństwo seniorów, w szczególności pieszych i rowerzystów, a przy okazji uświadomić im, w jaki sposób ich postawy mogą wpłynąć na zdrowie i życie innych ludzi. AutorzyCzytaj dalej


Akademia Liderów 60+

Akademia Liderów 60+

W dniach 4-15 września b.r. odbędzie się cykl szkoleń Akademia Liderów 60+ finansowany przez m. st. Warszawa. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności liderów, reprezentujących starsze pokolenie, którzy działają na rzecz społeczności lokalnych i seniorów. Szkolenie ma promować również rozwój wolontariatu osób powyżej 60 roku życia. Pieczę nad „Akademią” sprawować będą doświadczeni trenerzy, którzy nauczą seniorów przygotowywać i przeprowadzać projekty społeczne. W czasie szkolenia uczestnicy przygotują projekty, które wezmą udział w atrakcyjnym konkursie. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które umożliwią realizację co najmniej dziesięciu projektów. Łączna kwota finansowania każdego projektu wynosi ażCzytaj dalej