wiek

 
 

Warto żyć – 4 tys. zł miesięcznie z ZUS dla każdego stulatka

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

W województwie opolskim mieszka 38 osób, które przeżyły co najmniej 100 wiosen. Z tego tytułu opolski ZUS wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Od marca, ten specjalny dodatek to już 4003,88 zł brutto miesięcznie. Świadczenie honorowe jest wypłacane z urzędu i nie trzeba się o nie starać. Wyjątek dotyczy osób, które nie zapłaciły ani jednej składki w ZUS, wiec nie ma ich też w bazie danych Zakładu. Tacy seniorzy bądź ich pełnomocnicy, powinni złożyć wniosek o świadczenie honorowe. Trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia – najlepiej odpis aktu urodzenia, ważny paszport, bądźCzytaj dalej


Kiedy rozpoczyna się starość?

Kiedy rozpoczyna się starość

Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że starość to okres w życiu człowieka, który rozpoczyna się wraz z 65. urodzinami. Trzeba jednak szczerze przyznać, że bez względu na wiek, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, każdy człowiek znajduje się na innym etapie. Oznacza to, że starzejemy się w różnym tempie. Granica wiekowa starości jest więc jedynie umowna i ma znaczenie głównie w sprawach stricte urzędowych. Etap życia odgórnie ustalony liczbą przeżytych lat nazywany jest starością społeczną. Polska wyłamuje się ze standardów WHO i za początek starości uznaje 60. rok życia. SkoroCzytaj dalej


Czynniki ryzyka choroby Alzheimera – czyli jak chronić swój mózg?

Seniorzy w przestrzeni miejskiej

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną polegającą na gromadzeniu się w mózgu złogów beta-amyloidu, co doprowadza do zaniku komórek nerwowych. Śmierć neuronów prowadzi do zbyt niskiego stężenia przekaźników nerwowych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Wszystko to wywołuje objawy otępienne, takie jak utrata pamięci, obniżenie zdolności kojarzenia faktów, niezdolność do nabywania nowych umiejętności. Choroba Alzheimera jest przyczyną 40-50% przypadków otępień. Objawy to: – osłabienie pamięci, zwłaszcza tej dotyczącej faktów i wydarzeń z życia, zapominanie imion bliskich osób, gubienie przedmiotów codziennego użytku – błądzenie w znanych sobie okolicach – niemożność wysłowieniaCzytaj dalej


Wiek nie wyznacza granic

Wiek nie wyznacza granic

Coraz częściej media przekonują nas, że wiek nie wyznacza granic. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które bardzo wcześnie, bo niejednokrotnie już po przekroczeniu 50 roku życia,  traktowane są przez społeczeństwo jako nieatrakcyjne. Tymczasem media pokazują, że coraz bardziej popularne, głównie w świecie mody, stają się właśnie kobiety dojrzałe. Ich uroda i pewność siebie doskonale wpisują się w nowe światowe trandy. Kobiety te wskazują nowe możliwości  życiowe swoim rówieśniczkom na całym świecie. Kobiety po 60 tce udowadniają światu, że wiek nie wyznacza granic Jedną z nich jest Lyn Slater, któraCzytaj dalej