Warto żyć – 4 tys. zł miesięcznie z ZUS dla każdego stulatka

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

W województwie opolskim mieszka 38 osób, które przeżyły co najmniej 100 wiosen.
Z tego tytułu opolski ZUS wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Od marca, ten specjalny dodatek to już 4003,88 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie honorowe jest wypłacane z urzędu i nie trzeba się o nie starać. Wyjątek dotyczy osób, które nie zapłaciły ani jednej składki w ZUS, wiec nie ma ich też
w bazie danych Zakładu. Tacy seniorzy bądź ich pełnomocnicy, powinni złożyć wniosek
o świadczenie honorowe. Trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia
– najlepiej odpis aktu urodzenia, ważny paszport, bądź dowód osobisty wydany po 2001 r.

– Ten specjalny dodatek wypłacamy bez względu na to czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę czy inne świadczenie. W ubiegłym roku ta dodatkowa emerytura wynosiła 3731 zł brutto. W marcu, po raz pierwszy przekroczyła poziom 4 tys. zł brutto –
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

W gronie opolskich jubilatów jest tylko dwóch mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekowych seniorów obsługuje oddział ZUS w Opolu, bo 11 osób. Kolejnych 10 osób mieszka na terenie powiatu nyskiego. Po pięć osób w tak znakomitym wieku obsługują inspektoraty ZUS
w Prudniku, Strzelcach Opolskich i Kluczborku i są to wyłącznie kobiety. Placówka ZUS
w Kędzierzynie – Koźlu wypłaca jedno świadczenie honorowe, a jedna osoba mieszka poza granicami Polski.

W Polsce jest coraz więcej osób, które otrzymują specjalny dodatek z tytułu 100 lat życia. Jeszcze w 2007 r. ZUS wypłacał 1,4 tys. świadczeń honorowych, a w 2018 r. już 2150. Zdecydowanie przeważają Panie, których jest około 1800. Szacuje się, że w roku 2025 liczba stulatków wzrośnie do 4200, a w 2035 r. do 9700.

Co roku rośnie wysokość świadczenia honorowego, bo nie jest to kwota stała i niezmienna. Jej poziom jest odbiciem kwoty bazowej służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych przez ZUS. Kwota bazowa to inaczej 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota jest ustalana raz w roku i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia jest zagwarantowana ustawowo od 2006 r.

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *