wirus HCV

 
 

Liszaj płaski – przewlekła choroba skóry

Liszaj płaski (LP) jest schorzeniem o niejasnym pochodzeniu. Uważa się, że występowaniu choroby sprzyjają bardzo silne sytuacje stresowe, okresy wzmożonego napięcia emocjonalnego. Stwierdzono związek między cechami osobowości, takimi jak nieufność, podejrzliwość, bojaźliwość a zwiększonym prawdopodobieństwem pojawienia się LP. Wyróżniamy też rodzinny liszaj płaski, co wskazuje na rolę czynników genetycznych w wystąpieniu choroby. Do rozwoju schorzenia w obrębie błon śluzowych przyczynić mogą się wirusy. Naukowcy z Włoch wykazali korelację między LP a zakażeniem wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Obserwowano wystąpienie zmian chorobowych po zażyciu niektórych antybiotyków oraz po zastosowaniuCzytaj dalej


Rodzaje wirusowego zapalenia wątroby

Rodzaje wirusowego zapalenia wątroby

Zapalenie wątroby, to odpowiedź narządu na działanie czynnika uszkadzającego, najczęściej wirusa. Ostre wirusowe zapalenie wątroby najczęściej wywoływane jest przez wirusy hepatotoksyczne. Ostry stan zapalny może przejść w stan przewlekły za sprawą oddziaływania opornego wirusa, zaburzeń układu odpornościowego. Końcowym stadium przewlekłego zapalenie jest marskość wątroby, która w zaawansowanym stadium prowadzi do niewydolności organu. Wirusowe zapalenie wątroby typu A wywołane jest przez wirus przenoszący się głównie drogą pokarmową. Przed tą chorobą można się zaszczepić, co zabezpieczy organizm przed zachorowaniem na około 20 lat. Szczepienia zaleca się osobom cierpiącym na przewlekłą chorobę wątrobyCzytaj dalej