wnioski do budżetu partycypacyjnego

 
 

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to decyzje, na które wpływ mają wszyscy mieszkańcy danego obszaru miejskiego. Prowadzenie dyskusji na temat wydatkowania środków finansowych ma na celu wyodrębnienie najciekawszych i najistotniejszych propozycji inwestycyjnych. Potrzeby seniorów powinny stanowić ważny element w tym procesie. Każda grupa wiekowa ma prawo decydować o środkach finansowych, jakie posiada gmina. Dzięki temu można poznać potrzeby i priorytety wszystkich osób. Lokalne wydatki powinny uwzględniać również potrzeby osób starszych. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu seniorzy mogą zaangażować się w społeczne działania. Dowiadują się o zasadach działania obiegu środków finansowych oraz celach na jakie nakierowaneCzytaj dalej


Seniorzy mogą decydować o zmianach w stolicy

Seniorzy mogą decydować o zmianach w mieście

Rozpoczął się nabór projektów do budżetu partycypacyjnego i seniorzy mogą decydować o zmianach w stolicy. To już IV edycja budżetu partycypacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki niej mieszkańcy stolicy mogą wpływać na zmiany w Warszawie. Każda osoba ma możliwość przygotowania swojego projektu i starania się o poparcie dla niego wśród lokalnej społeczności. Te projekty, na które zostanie oddana większa ilość głosów zostaną zrealizowane w 2018 roku. Zgłoszeń projektów można dokonywać do 23 stycznia 2017 roku. Ruszyły zgłoszenia do budżetu partycypacyjnego i seniorzy mogą decydować o zmianach w stolicy. W procesie budżetuCzytaj dalej