Szukaj

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to decyzje, na które wpływ mają wszyscy mieszkańcy danego obszaru miejskiego. Prowadzenie dyskusji na temat wydatkowania środków finansowych ma na celu wyodrębnienie najciekawszych i najistotniejszych propozycji inwestycyjnych. Potrzeby seniorów powinny stanowić ważny element w tym procesie.

Każda grupa wiekowa ma prawo decydować o środkach finansowych, jakie posiada gmina. Dzięki temu można poznać potrzeby i priorytety wszystkich osób. Lokalne wydatki powinny uwzględniać również potrzeby osób starszych.

Dzięki budżetowi partycypacyjnemu seniorzy mogą zaangażować się w społeczne działania. Dowiadują się o zasadach działania obiegu środków finansowych oraz celach na jakie nakierowane są działania władz gminnych. Mają również możliwość poznania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć.

Ważnym aspektem jest poszerzanie wiedzy wśród seniorów na temat możliwości wzięcia udziału w dyskusjach dotyczących budżetu partycypacyjnego oraz głosowania na poszczególne projekty. Osoby powyżej 65 roku życia są najmniej zaangażowaną grupą mieszkańców w ten temat. Należy uświadamiać osoby starsze, że mogą aktywnie brać udział w spotkaniach i w podejmowaniu decyzji. Konieczne jest szerzenie wiedzy na temat składania wniosków, pomysłów oraz głosowania. Nie jest ono niczym trudnym a liczy się w ostatecznym wykorzystaniu budżetu. Należy również zaznaczyć, że na każdym etapie służą pomocą urzędnicy.

Budżet partycypacyjny powinien zaspokajać również potrzeby seniorów.

Wszystkie działania realizowane są w ramach programu Budżet Partycypacyjny Seniora link . Inicjatywa zajmuje się również organizowaniem specjalnych warsztatów umożliwiających szczegółowe poznanie  całego procesu tworzenia oraz składania projektów. Osoby starsze mają również możliwość wzięcia udziału w specjalnie dedykowanych im spacerach badawczych. Dzięki temu poznają konkretne działania oraz miejsca, które zostały stworzone przy wykorzystaniu środków płynących z budżetu partycypacyjnego.

Zaangażowanie seniorów w decyzje na temat budżetu partycypacyjnego sprawia, że  rośnie ich znaczenie w społeczeństwie. Jest ono tak samo ważne, jak i osób młodych. Seniorzy są włączani do publicznych debat. Pozwala to na zacieśnianie więzów sąsiedzkich. Zostają zlikwidowane bariery wiekowe. To bardzo ważny argument, gdyż w dzisiejszych czasach zdanie osób starszych powinno być szczególnie cenione.

Środki płynące z budżetu partycypacyjnego należy przeznaczać również na potrzeby osób starszych. Jest wiele możliwości ich wykorzystania. Duża część seniorów chce aktywnie uczestniczyć w życiu poprzez realizowanie swoich pasji, a także nabywanie nowych sprawności i umiejętności. Mogą to być wszelkiego rodzaju bezpłatne kursy, szkolenia lub warsztaty tematyczne. Tworzenie miejsc, gdzie seniorzy będą mogli spotykać się w swoim towarzystwie i spędzać wspólnie czas. Osoby starsze chętnie biorą udział w życiu kulturalnym, dlatego dobrym pomysłem jest zadbanie o dofinansowanie wszelkich kawiarenek międzypokoleniowych czy klubów seniora. Warto również inwestować w komfort poruszania się osób starszych w przestrzeni miejskiej.
W tym celu, środki można wykorzystać na dodatkowe miejsca wypoczynkowe w parkach czy  ławki ustawione wzdłuż chodników. Najważniejszym aspektem jest jednak zaangażowanie budżetu w zdrowie seniorów poprzez organizowanie bezpłatnych badań a także spotkań ze specjalistami na tematy profilaktyki chorób.

            Warto rozpowszechniać wśród seniorów możliwości aktywnego udziału w dyskusjach na temat budżetu partycypacyjnego. Przyczynia się to do wzrostu ich znaczenia w hierarchii społecznej, poprawy jakości ich życia, a także do integracji lokalnej seniorów
z innymi mieszkańcami.

Więcej na stronie: www.budzetseniora.pl