wskaźnik waloryzacji

 
 

Emerytura w 2023 wzrośnie, co najmniej o 3000 zł. w ciągu roku

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych ma na celu urealnienie ich realnej wartości w związku z inflacją. Z ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w bieżącym 2023 roku ustawodawca określił kwotowo-procentową zasadę podwyżek. Jednocześnie zagwarantował minimalną kwotę wzrostu o 250 zł. Minimalna emerytura wzrośnie od marca 2023 roku z 1338,44 zł do 1588,44 zł. W takiej sytuacji oznacza to wzrost o 3.000 zł. Większość osób pobiera większe świadczenia. Ich wysokość będzie podwyższona o procentowy wskaźnik waloryzacji. Współczynnik ten wyznaczany jest naCzytaj dalej