współwłasność ułamkowa

 
 

Współwłasność ułamkowa

Współwłasność ułamkowa

W poprzednim artykule omówiona została instytucja współwłasności. Wymienione zostały również jej rodzaje. W ramach przypomnienia istnieję współwłasność łączna i współwłasność ułamkowa, której poświęcony jest przedmiotowy artykuł. Na wstępie zaznaczyć należy, że współwłasność ułamkowa nie jest stosunkiem trwały i bardzo często przypadkowym np. mieszkania znajdujące się w bloku spółdzielni mieszkaniowej. Z powyższego stosunku wynika dla każdego ze współwłaścicieli prawo do żądania zniesienia w każdym czasie danej współwłasności, co zostało przedstawione w Kodeksie cywilnym w art. 195 – 222. Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałemCzytaj dalej


Czym jest współwłasność?

Czym jest współwłasność

W życiu każdy z nas niejednokrotnie spotyka się z pojęciem współwłasności. Większość populacji jest członkiem jakiejś współwłasności. Niekiedy mniejszej, takiej jak mieszkanie, dom, nieruchomość gruntowa czy samochód, innym razem większej do której możemy zaliczyć firmę czy przedsiębiorstwo. Czym zatem jest przedmiotowa instytucja? Otóż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom, a więc co najmniej dwóm. Przykładem mogą być małżonkowie zamieszkujący jedną nieruchomość – dom, bądź też kamienica zamieszkiwana przez kilka odrębnych rodzin. Zgodnie z art. 197 kodeksu cywilnego domniemywaCzytaj dalej