wykaz bezpłatnych leków dla seniorów

 
 

Nowy wykaz refundowanych leków

Nowy wykaz refundowanych leków

Z dniem 1ego stycznia obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków. Lista zawiera między innymi 84 nowe medykamenty, które niezbędne są w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc. Co dwa miesiące wykonywana jest aktualizacja listy refundacyjnej, dzięki czemu wprowadzane są na nią nowe skuteczne produkty oraz leki generyczne, czyli zamienniki leków oryginalnych, zawierające tę samą czynną substancję. Na refundację według, nowego wykazu leków, będą mogli liczyć pacjenci z: zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym skóry, wrodzonymi zespołami autozapalnymi, przerzutowym gruczolakorakiem trzustki, anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych. Zmiany w programach lekowych dotyczą leczenia: mielofibrozy, aktywnejCzytaj dalej


Projekt wykazu bezpłatnych leków

Projekt wykazu bezpłatnych leków

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że powstał projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorów. Projekt dotyczy leków dla tych chorych osób, które ukończyły 75 rok życia. W projekcie wykazu znajdują się leki, na które aktualnie obowiązuje odpłatność ryczałtowa w wysokości 30 lub 50 procent. Wykaz obejmuje 68 substancji czynnych pod różnymi postaciami. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa zniesienie odpłatności za znajdujące się w wykazie lekarstwa umożliwi pacjentom, uprawnionym do ich wykupu, zaoszczędzenie ponad 310 milionów złotych, biorąc pod uwagę aktualne zużycie tych leków. Zgodnie z danymi Ministerstwa lekarstwa wymienione w wykazie pokrywają ponad 81 procentCzytaj dalej