zasiłek dla bezrobotnych

 
 

Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

Rząd zamierza uchwalić nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych. W społeczeństwie co roku przybywa osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają opieki. Nie każdą rodzinę stać na wynajęcie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, dlatego wielu członków rodzin jest zmuszonych porzucić swoją karierę zawodową, by zająć się bliskim osobiście. Takie osoby, po wielu latach pełnienia funkcji opiekuna, gdy śmierć zabiera podopiecznego, zostają praktycznie bez środków do życia i możliwości pracy. Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych, planowane przez rząd, mają zagwarantować im zasiłek dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalne. Opiekunowie osób niepełnosprawnych w momencie śmierciCzytaj dalej


Prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

W społeczeństwie jest wiele osób niepełnosprawnych, starsze osoby również wymagają pomocy, dlatego coraz większe znaczenie mają prawa opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego. Są to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicyCzytaj dalej