zasiłki i emerytura opiekunów osób niepełnosprawnych

 
 

Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych

emerytury dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Z początkiem jesieni Sejm przyjął ustawę, która w końcu reguluje problem jakim jest i była emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa dotyczy sytuacji, w której po śmierci podopiecznego opiekun, tracący prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, pozostaje bez środków do życia. Dzięki przyjętej przez Sejm ustawie opiekun po śmierci osoby, która się zajmował otrzyma prawo do zasiłku albo świadczenie przedemerytalne. W wielu rodzinach choroba osoby bliskiej lub starszej zmusza członka rodziny do porzucenia pracy i przyjęcia funkcji opiekuna osoby chorej. Opieka niejednokrotnie trwa długie lata i opiekun traci możliwość kontynuowania kariery zawodowej.Czytaj dalej