zeznania podatkowe

 
 

ZUS rozsyła PITY

ZUS rozsyła PITY

W tym roku ZUS rozsyła PITY po raz kolejny, standardowo, do wszystkich osób, które otrzymały świadczenia z tej instytucji w poprzednim roku kalendarzowym. PIT-y będą wysyłane na bieżąco Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od stycznia bieżącego roku rozpoczął wysyłanie informacji podatkowych PIT za rok ubiegły. Formularze PIT zostaną wysłane drogą pocztową do wszystkich osób, które w 2017 roku przynajmniej raz dokonały pobrania jakiegokolwiek świadczenia z ZUS. Wszystkie deklaracje muszą trafić do podatników  nie później niż do końca lutego 2018 roku. Co można odliczyć od dochodu? Podatnicy, którzy mogą skorzystać z nadanegoCzytaj dalej