ZIP

 
 

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta to zbiór wszystkich danych na temat leczenia każdego pacjenta w ramach NFZ. Idąc do lekarza specjalisty  musiałeś do tej pory zabierać ze sobą tony makulatury z historią swych chorób. Rozwiązaniem jest ZIP, czyli zintegrowany system danych pacjenta. Czym jest ZIP? Zintegrowany Informator Pacjenta, to ogólnopolski serwis dla pacjentów. Przechowuje on oraz umożliwia swobodny dostęp do ,otrzymanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, danych o postępowaniu diagnostycznym oraz leczeniu. Od tego roku ZIP można założyć przez Internet, jeśli pacjent posiada Profil Zaufany. Dzięki pomocy Informatora można sprawdzić wykonywane świadczenia medyczne,Czytaj dalej