Zintegrowany Informator Pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta to zbiór wszystkich danych na temat leczenia każdego pacjenta w ramach NFZ. Idąc do lekarza specjalisty  musiałeś do tej pory zabierać ze sobą tony makulatury z historią swych chorób. Rozwiązaniem jest ZIP, czyli zintegrowany system danych pacjenta.

Czym jest ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta, to ogólnopolski serwis dla pacjentów. Przechowuje on oraz umożliwia swobodny dostęp do ,otrzymanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, danych o postępowaniu diagnostycznym oraz leczeniu. Od tego roku ZIP można założyć przez Internet, jeśli pacjent posiada Profil Zaufany. Dzięki pomocy Informatora można sprawdzić wykonywane świadczenia medyczne, które są zarejestrowane w bazie NFZ. Mechanizm ten, to narzędzie uszczelniające niepotrzebne wydatki w służbie zdrowia oraz zapobiegające nieprawidłowościom, jakie w niej występują.

Korzyści z dostępu do ZIP

Dzięki posiadaniu ZIP otrzymujesz ponadto:

  •          aktualne informacje i przepisy prawne na temat dostępu do świadczeń medycznych refundowanych i nierefundowanych,
  •          historię Twojego  leczenia oraz spis zalecanych leków – osobna zakładka dla każdego pacjenta,
  •          informację o składkach zdrowotnych (wpłaconych),
  •          pakiet informacyjny  o leczeniu, przyznanych Ci świadczeniach, możliwościach zakupu leków refundowanych oraz deklaracjach w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  •          pełny wgląd do danych o wysokości kwot, które zostały przekazane celem sfinansowania Twojego leczenia,
  •          ułatwiony dostęp do wykazu placówek wraz z danymi teleadresowymi, w których każdy– w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – może otrzymać pomoc medyczną finansowaną pokrywaną ze środków publicznych.

Kiedy informacje o moim leczeniu pojawią się w systemie?
Aby informacje dotyczące Twojego leczenia pojawiły się w systemie, muszą być przesłane przez daną placówkę medyczną. Wszelkie dane na temat wizyt u lekarzy czy wykonanych badań, a także zakupionych leków refundowanych powinny  widoczne w Informatorze w przeciągu 24 godzin od momentu założenia konta i na bieżąco aktualizowane w systemie dobowym.

Jak założyć konto w ZIP?
Konto w ZIP zakładamy na dwa sposoby. Pierwszy w trybie online, logując się na stronie https://zip.nfz.gov.pl i składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym lub składając wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym. W taki oto sposób potwierdzasz w systemie swą tożsamość i masz pewność, że nikt niepowołany nie ma dostępu do Twoich danych. Drugi sposób polega na osobistym kontakcie w wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz złożeniu tam stosownych oświadczeń.

Ile trzeba czekać na założenie konta w ZIP?
Konto zakładane jest od razu. Otrzymujesz do niego własny login oraz hasło. Dostęp do informacji uzyskujesz po 24 godzinach od daty założenia konta. Potem system aktualizuje dane raz na dobę.

Ważne, abyś tylko Ty miał dostęp do konta!
Pamiętaj, że dane o Twoim leczeniu są poufne i nikt bez powodu nie ma prawa ich od Ciebie żądać, a tym bardziej prosić Cię o udostępnienie ich przez podanie mu Twojego hasła i loginu do ZIP. Założenie konta jest całkowicie bezpłatne, więc nie reaguj na jakiekolwiek próby wyłudzenia od Ciebie pieniędzy za rzekomy dostęp do niego.

Co zrobić, jeżeli informacje w ZIP są nieprawidłowe?
Jeśli w systemie są dane, które budzą Twoje wątpliwości, to skontaktuj się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Pisemne poinformuj ich o zaistniałej sytuacji. Na wniosku podaj swój identyfikator użytkownika oraz dane dotyczące świadczenia, co do zasadności którego nie masz pewności. Wszelkie adresy oraz dane kontaktowe oddziałów NFZ oraz formularz wniosku znajdziesz w systemie ZIP.

Jeśli martwi Cię fakt, iż nie posiadasz w domu komputera, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś z systemu korzystał na urządzeniach mobilnych. Równie dobrze sprawdzi się tutaj tablet lub telefon z dostępem do Internetu.

 

 « (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.