środa, 19 grudnia, 2018

 

Rozdzielność majątkowa małżonków – rozdzielność przymusowa

Rozdzielność majątkowa małżonków - rozdzielność przymusowa

Rozdzielność majątkowa, to nic innego jak ustrój majątkowy małżeński, który polega na rezygnacji małżonków z gromadzenia majątku wspólnego a powoduje, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa gromadzą dwa odrębne majątki osobiste. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje rozdzielności majątkowej: – przymusową, która powstaje za pośrednictwem sądu; – umowną, która powstaje za pośrednictwem notariusza. Przymusowy ustrój majątkowy: Ustawodawca w art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje kwestie związane z orzeczeniem przymusowego ustroju majątkowego – tj. rozdzielności majątkowej orzeczonej przez sąd. Zgodnie ze wskazanym powyżej artykułem z ważnych powodów każdy z małżonków może żądaćCzytaj dalej


Choroba wrzodowa – nie ignoruj jej

Choroba wrzodowa – nie ignoruj jej

Choroba wrzodowa związana jest z powstaniem ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Nieleczone schorzenie doprowadza do rozwoju powikłań, w tym nawet do zagrożenia życia. Jeśli wrzody są prawidłowo leczone, dochodzi do ich wygojenia i odbudowania śluzówki. Wewnątrz żołądka i dwunastnicy musi być zachowana równowaga kwasowo-zasadowa poprzez zobojętnianie kwasu solnego przez jony zasadowe. Śluz, jako czynnik ochronny uniemożliwia szkodliwy wpływ kwasu solnego na błonę śluzową. W momencie dojścia do osłabienia mechanizmów obronnych, bądź przewagi czynników uszkadzających, mamy do czynienia z powstaniem wrzodu. Schorzenie jest diagnozowane przy użyciu endoskopu, co pozwalaCzytaj dalej


Nerwoból nerwu trójdzielnego

Nerwoból nerwu trójdzielnego

Nerwoból nerwu trójdzielnego, nazywany również neuralgią i rwą twarzową jest przypadłością, której ryzyko rośnie wraz z wiekiem i częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Jakie są przyczyny tego schorzenia, jak można zmniejszyć dolegliwości i jak wygląda operacyjne leczenie? Po pierwsze należałoby wyjaśnić, czym jest nerw trójdzielny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to nerw rozdzielający się na trzy gałęzie: nerw oczny, nerw szczękowy i nerw żuchwowy. Jest to nerw czaszkowy współodpowiedzialny za odbiór wrażeń zmysłowych, m.in. dlatego ból często występuje np. po kontakcie z chłodem lub podczas jedzenia. Jak każdy nerw czaszkowy, równieżCzytaj dalej