piątek, 1 lutego, 2019

 

Pozytywne aspekty starości

Pozytywne aspekty starości

Starość – nie radość? Wielu tak twierdzi, lecz często są to osoby młode, które o starości jeszcze niewiele wiedzą lub ci, którzy przez lata zdążyli negatywnie nastawić się do tego okresu życia. Psychologowie nie mają jednak wątpliwości, że starość może być piękna! Oczywiście, potrzeba do tego kilku czynników, spośród których zdrowie wydaje się najistotniejsze, ale nie da się ukryć, że zdrowie jest warunkiem szczęścia także na każdym innym etapie życia. Odpowiednie nastawienie do starości, zachowanie pewności siebie i wykreowanie dobrego pomysłu na to, jak spędzić emeryturę to elementy bezsprzecznie pomagająceCzytaj dalej


Niedokrwistość u osób w podeszłym wieku

Niedokrwistość u osób w podeszłym wieku

Niedokrwistość jest poważnym problemem zdrowotnym u osób w wieku podeszłym. Związana jest z wyższą śmiertelnością, cięższym przebiegiem chorób, częstszymi i dłuższymi hospitalizacjami, zwiększa niebezpieczeństwo pojawienia się upadków i złamań, zaburzeń funkcji poznawczych. Rozpoznać anemię można tanim i łatwym badaniem, a jej leczenie np. w przypadku niedokrwistości niedoborowej, nie jest trudne. Anemia definiowana jest jako stężenia hemoglobiny poniżej 12 g/dl u kobiet i poniżej 13 g/dl u mężczyzn. Istnieją też tzw. kryteria geriatryczne powstałe na skutek zmniejszania się poziomu męskich hormonów płciowych w procesie starzenia. Kryteria te oznaczają obniżoną wartość stężeniaCzytaj dalej


Współwłasność – jakie mamy prawa i obowiązki?

Współwłasność – jakie mamy prawa i obowiązki

Każdy ze współwłaścicieli danej ruchomości, jak również nieruchomości ma określone prawa i obowiązki, które zostały wymienione w przepisach Kodeksu cywilnego. W poprzednim artykule pt. „Czym jest współwłasność?” została dokładnie omówiona sama instytucja współwłasności. W ramach przypomnienia, współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Wszystkim osobom przysługują wówczas określone prawa i obowiązki. Przede wszystkim wskazać należy, że każdy ze współwłaściciel może swobodnie rozporządzać (zarządzać) swoim udziałem zgodnie z własną wolą. Takie rozporządzenie może polegać m.in. na zbyciu albo zrzeczeniu się swojego udziału na rzecz innejCzytaj dalej