Niedokrwistość u osób w podeszłym wieku

Niedokrwistość u osób w podeszłym wieku

Niedokrwistość jest poważnym problemem zdrowotnym u osób w wieku podeszłym. Związana jest z wyższą śmiertelnością, cięższym przebiegiem chorób, częstszymi i dłuższymi hospitalizacjami, zwiększa niebezpieczeństwo pojawienia się upadków i złamań, zaburzeń funkcji poznawczych. Rozpoznać anemię można tanim i łatwym badaniem, a jej leczenie np. w przypadku niedokrwistości niedoborowej, nie jest trudne. Anemia definiowana jest jako stężenia hemoglobiny poniżej 12 g/dl u kobiet i poniżej 13 g/dl u mężczyzn. Istnieją też tzw. kryteria geriatryczne powstałe na skutek zmniejszania się poziomu męskich hormonów płciowych w procesie starzenia. Kryteria te oznaczają obniżoną wartość stężenia hemoglobiny u starszych mężczyzn do 12 g/dl.
Niedokrwistość u seniorów narasta wraz z wiekiem i w miarę upływu lat pojawia się częściej u mężczyzn. Przeprowadzone w Polsce badania PolSenior wykazały, iż po 65 roku życia wśród osób z anemią 20,8% stanowili mężczyźni, a 13,6% kobiety.
Anemia u osób w wieku podeszłym jest czynnikiem obciążającym układ sercowo-naczyniowy. Zmiany towarzyszące tej chorobie wywołuję rozszerzenie naczyń krwionośnych wraz ze spadkiem oporu naczyniowego. Ten mechanizm prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na tlen w obrębie mięśnia sercowego i pogorszenia przepływu wieńcowego, a więc może dojść do zaburzeń funkcji i struktury serca. Niedokrwistość została określona jako niezależny czynnik zwiększonej śmiertelności chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Anemia zwiększa także śmiertelność ogólną u seniorów. Dotyczy to także przypadków niedokrwistości łagodnej ze spadkiem hemoglobiny o ok. 1 g/dl.
Obecność niedokrwistości zwiększa też wystąpienie zespołów geriatrycznych, które doprowadzają do niesprawności i pogarszają jakość życia. Są to np. upadki, otępienia, depresja. U osób po 65 roku życia niedokrwistość zwiększa ryzyko wstąpienia zaburzeń funkcji poznawczych o 20% u kobiet i o 50% u mężczyzn. Seniorzy z niskim stężeniem hemoglobiny są bardziej zagrożeni ryzykiem pojawienia się choroby Alzheimera w porównaniu do osób, u których te wartości mieszczą się w granicach referencyjnych.
Jakie są objawy kliniczne niedokrwistości?
– zawroty i bóle głowy
– przewlekłe zmęczenie
– zaburzenia czucia
– upośledzenie koncentracji i uwagi
– bladość skóry i błon śluzowych
– duszność przy wysiłku
– nudności
– utrata apetytu
– zaburzenia trawienia
W powstawaniu anemii w populacji geriatrycznej istotne znaczenie mają zmiany organizmu związane ze starzeniem się, takie jak: gorsza wydolność nerek, zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym, liczne choroby współistniejące i ich leczenie.
Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest jedną z najczęściej występujących postaci anemii u seniorów. Przyczyną niedoboru żelaza mogą być zaburzenia wchłaniania, do których dochodzi w stanach obniżenia kwasowości soku żołądkowego, po resekcji żołądka, w zanikowym zapaleniu żołądka, w przebiegu zakażeń Helicobacter pylori. W przypadku osób starszych niedobory pokarmowe mogą wynikać z warunków socjoekonomicznych, z niedołężności i braku opieki, demencji. Jedną z głównych przyczyn niedoborów żelaza u osób starszych są krwawienia z przewodu pokarmowego oraz krwawienia z pomenopauzalne z dróg rodnych u kobiet, co wymaga diagnostyki w kierunku procesu nowotworowego. Niedoborom żelaza sprzyja także nadużywanie niesterydowych leków przeciwzapalnych dostępnych bez recepty.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *