Badanie gazometryczne krwi – na czym polega, kiedy się je wykonuje?

Jedną ze stosowanych metod diagnostycznych jest badanie gazometryczne krwi. Za jego pomocą można wykryć ewentualne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wymiany gazowej organizmu. Gazometria jest ważnym wskaźnikiem czynności płuc. Sprawdź, na czym polega to badanie i w jakich przypadkach się je wykonuje!

 

Czym jest badanie gazometryczne krwi?

Badanie gazometryczne krwi określane jest również jako gazometria, czy też potocznie badanie gazów krwi. Jest to badanie laboratoryjne wykonywane na podstawie próbki krwi pobranej z dużej tętnicy obwodowej. Najczęściej jest to tętnica promieniowa ręki. Jeśli pobranie krwi z tętnicy jest niemożliwe, wówczas pozyskuje się próbkę krwi włośniczkowej z palca lub płatka ucha.

Laborant analizując krew sprawdza parametry, takie jak:

 • pH krwi,
 • ciśnienie parcjalne tlenu,
 • ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla,
 • stężenie wodorowęglanów,
 • nadmiar związków zasadowych,
 • chroniczne zmęczenie.

 

Co to jest wartość ciśnienia parcjalnego tlenu? Mianem tym określa się prężność tlenu w krwi tętniczej. U zdrowego człowieka powinna ona wynosić ok. 90 mmHg. W przypadku krwi żylnej za normę przyjmuje się 35-40 mmHg. Zbyt niska wartość tego parametru jest przyczyną zmniejszenia utlenienia tkanek.

Należy zaznaczyć, że wartość ta zmniejsza się wraz z upływem lat. Przyczyną jest stopniowa utrata elastyczności płuc, przez co wartość ciśnienia parcjalnego tlenu u seniora powyżej 70. roku życia może wynosić 70 mmHg. Jednak do istotnego spadku utlenienia tkanek zwykle dochodzi, gdy wartość ta spada poniżej 60 mmHg.

Z kolei ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla prawidłowo wynosi 32-45 mmHg w krwi tętniczej i 45-47 mmHg w krwi żylnej. Za normę pH krwi uznaje się 7,35-7,45.

Stężenie wodorowęglanów i zasad służy ocenie równowagi kwasowo-zasadowej. Natomiast przez saturację należy rozumieć wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej, które powinno wynosić 70-98% w zależności, czy dotyczy krwi żylnej czy tętniczej.

 

Przy podejrzeniu jakich schorzeń pomocna jest gazometria?

Badanie gazometryczne krwi wykonuje się najczęściej w celu sprawdzenia aktywności płuc. Jest to metoda diagnostyczna stosowana m.in. u osób z podejrzeniem niewydolności płucnej. Ponadto nieprawidłowości w wyniku gazometrii krwi mogą wskazywać na schorzenia, takie jak:

 • niewydolność nerek,
 • kwasica lub zasadowica oddechowa,
 • zaburzenia metabolizmu,
 • aktywacja glukozy beztlenowej,
 • zwężenie naczyń krwionośnych,
 • nadmierna agregacja płytek krwi,
 • chroniczne zmęczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *