Czy Centra Usług Społecznych mogą utrudnić dostęp do pomocy społecznej?

Czy Centra Usług Społecznych mogą utrudnić dostęp do pomocy społecznej

Zgodnie z prezydenckim pomysłem, który pomyślnie przeszedł całą drogę legislacyjną, od 1 lipca bieżącego roku swoją działalność mają rozpocząć Centra Usług Społecznych. Ich powstanie nie będzie obowiązkowe i będzie zależało od decyzji poszczególnych gmin. Nowe instytucje mają oferować usługi kierowane do osób i rodzin w potrzebie. Zajmą się nie tylko pomocą społeczną, ale też polityką rodzinną oraz edukacją kulturalną i sportową. Część tych usług z pewnością będzie świadczona z myślą o seniorach. Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że tego typu centra w wielu miejscach już istnieją i wcale nie było realnej potrzeby tworzenia nowej ustawy, która miałaby regulować ich funkcjonowanie. Twórcy projektu ustawy zakładają natomiast, że pozwoli ona efektywniej opracowywać statusy CUS-ów, których rolą będzie integracja zróżnicowanych usług społecznych. Nowe jednostki mają ułatwić samorządom gminnym celniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na potrzeby mieszkańców.

CUS-y budzą wiele wątpliwości
Okazuje się, że przewidywane korzyści płynące z funkcjonowania centrów nie wszystkim wydają się tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zarówno gminy i związkowcy, a nawet sejmowi eksperci przyznają, że powstanie nowych instytucji może sprzyjać większemu chaosowi. Istnieją obawy, że efektem będą problemy z uzyskaniem realnej pomocy społecznej. Czarne wizje zakładają, że z powodu nowych jednostek, ośrodki pomocy społecznej zaczną oddalać się od potrzebujących. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pracownicy socjalni, którzy przejdą z OPR do CUS-ów, zachowają pełnię swoich uprawnień. Biuro Analiz Sejmowych obawia się natomiast chaosu organizacyjnego i kompetencyjnego, wskutek którego ucierpią ci, którzy najbardziej liczą na pomoc.

Politycy cierpliwie uspokajają
Jednocześnie, Narodowa Rada Rozwoju uspokaja twierdząc, że Centra Usług Społecznych nie zdestabilizują systemu pomocy społecznej. Zakłada się istnienie dwóch rodzajów centrów – tych, które będą jedynie prostym przekształceniem znanych dotąd ośrodków pomocy społecznej oraz tych, które będą nowo powstałymi jednostkami, działającymi niezależnie od OPS. Centra powstające z wcześniejszych ośrodków mają zachować ich zadania oraz mieć jednakowe źródła finansowania. W drugim przypadku, jedno CUS ma obejmować kilka gmin, ale w poszczególnych gminach pozostaną wcześniejsze OPS-y. Zdaniem autorów projektu zmian, istnienie zarówno ośrodków pomocy społecznej, jak i centrów usług społecznych ma podnieść jakość usług społecznych i zapewnić ludziom szerszy dostęp do ich oferty. Jak będzie w rzeczywistości, będzie się można przekonać dopiero w drugiej połowie roku.« (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *