Szukaj

Koronawirus SARS-CoV-2 – co warto wiedzieć?

Odkryty w grudniu 2019 r. koronawirus SARS-CoV-2 odpowiada za epidemię choroby nazwanej COVID-19. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową co oznacza, że człowiek zakażony może zainfekować inne osoby kaszląc bądź kichając i nie zasłaniając przy tym ust. Naukowcy z Los Angeles udowodnili, że wirus zawieszony w powietrzu w formie cząsteczek aerozolu również ma zdolność do wywołania choroby COVID-19. Można ulec zakażeniu poprzez dotykanie powierzchni, na których osiadł koronawirus SARS-CoV-2, jeśli po kontakcie z takich przedmiotem dotkniemy następnie ust lub nosa. Na plastiku lub stali wirus może przetrwać w stanie zdolnym do zakażania nawet 2-3 dni, na powierzchni kartonowej ten czas wynosi 1 dzień. Badania pozwalają wnioskować, że wirus znajduje się też w kale osoby zakażonej.
Obecnie nie ma dowodów na to, jakoby pożywienie było źródłem infekcji wirusowej, ale nadal istotne jest zapobieganie zanieczyszczeniu żywności poprzez stosowanie zasad higieny podczas sprzedaży i dystrybucji. W tym celu warto pamiętać, by nie dotykać nieopakowanych owoców, warzyw, pieczywa, jeśli nie mamy na dłoniach rękawiczek jednorazowych.
Kto jest najbardziej narażony na infekcję i jak można ograniczyć ryzyko zakażenia?
Zaawansowany wiek podnosi ryzyko zachorowania oraz przyczynia się do zwiększonego prawdopodobieństwa zgonu z powodu COVID-19. Na podstawie danych z Chin zauważono, że najrzadziej choroba atakuje osoby poniżej 20 roku życia. Ciężki przebieg choroby notuje się głównie u osób cierpiących na schorzenia przewlekłe, takie jak: nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca.
W celu zapobiegania infekcji koronawirusem należy bezwzględnie myć ręce po powrocie do domu. Mycie winno trwać minimum 30 sekund przy użyciu wody i mydła bądź płynu do dezynfekcji rąk. Kichając lub kaszląc należy zakrywać usta chusteczką, którą następnie trzeba wyrzucić do kosza na śmieci. Pamiętajmy, by nie dotykać rękami oczu, nosa i usta, bowiem dłonie stykają się z różnymi przedmiotami, również z tymi potencjalnie skażonymi koronawirusem. Należy zachować minimum metr odległości od innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy wykazują objawy przeziębienia.
Czy wychodząc z domu warto zakładać maskę na twarz?
Zakładanie masek wskazane jest wśród osób, które mają symptomy choroby układu oddechowego bądź sprawują opiekę nad kimś, u kogo wystąpiło podejrzenie zakażenia koronawirusem. Po zdjęciu maski należy niezwłocznie wyrzucić ją do zamkniętego kosza na śmieci i umyć ręce wodą z mydłem.
Czy można podnieść odporność organizmu zażywając suplementy diety?
Suplementy diety nie są w stanie poprawić odporności człowieka i uchronić go przez rozwojem choroby wywołanej przez koronawirus. Ważne jest natomiast, abyśmy nie osłabiali naturalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu, co w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 może okazać się dramatyczne w skutkach. Właściwe działanie układu odpornościowego jest zaburzone u osób, które nadużywają alkoholu, palą papierosy oraz nie dbają o prawidłową ilość snu w ciągu doby. Niewłaściwe odżywianie prowadzące do deficytu witamin i biopierwiastków, a także brak aktywności fizycznej, to składowe mogące doprowadzić do spaczeń w funkcjonowaniu systemu immunologicznego.                       Czy zwierzęta mogą roznosić koronawirus SARS-CoV-2?
Obecny stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy i które zwierzęta mogą być w stanie doprowadzić do zakażenia człowieka, dlatego należy unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami. Nie stwierdzono, aby zwierzęta domowe były odpowiedzialne za przenoszenie wirusa na człowieka. Nie ma także dowodów na to, by koronawirus SARS-CoV-2 mógł być przeniesiony z organizmu ludzkiego na organizm psa bądź kota.