Po poradę do ZUS przed emeryturą

Po poradę do ZUS przed emeryturą

W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wczoraj ustawiają się kolejki po poradę do ZUS przed emeryturą. Ponad 600 doradców emerytalnych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę. Można się również dowiedzieć, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnione do niej osoby przepracują jeszcze jakiś dłuższy czas.

Od 03.07  Ministerstwo rodziny i pracy wraz z ZUS rozpoczęło  w Warszawie kampanię informacyjną dotyczącą wcześniejszych emerytur. ZUS chce w ten sposób przygotować osoby uprawnione i swoich pracowników do nadchodzących z dniem 1 października zmian dotyczących obniżonego wieku emerytalnego. Od 01 października tego roku kobiety uzyskają prawa emerytalne w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65 lat.

ZUS zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie wystąpili o obliczanie kapitału początkowego, potrzebnego do wyliczenia emerytury, by jak najszybciej zgłosili się do swoich oddziałów ZUS i wnioskowali o jego naliczenie.

Z 331 tys. osób, które od 1 października do końca roku będą mogły, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, ubiegać się o emeryturę aż 93 tys. nie posiada ustalonego kapitału początkowego, co może wpłynąć na obniżenie wysokości ich świadczenia emerytalnego. Jest to prawie jedna trzecia uprawnionych. Osoby te zostały powiadomione listownie o konieczności stawienia się w ZUS z odpowiednimi dokumentami celem złożenia wniosku o obliczenie kapitału początkowego. W efekcie w niektórych oddziałach ZUS ok. 60 proc. osób bez obliczonego kapitału złożyło już dokumenty i wnioski.

Nie ma wyznaczonego terminu na złożenie wniosku oraz dokumentów dla ustalenia kapitału początkowego, jednak warto to zrobić jak najszybciej, niezależnie od przyszłej decyzji o tym, czy ktoś skorzysta z prawa do emerytury od razu, czy będzie dalej pracował.

Kwestia dotyczy dokumentów sprzed 1 stycznia 1999. Późniejsze dane znajdują się na elektronicznym  koncie w ZUS. Każdy okres ubezpieczenia warto zgłosić, ponieważ ma on wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Dlatego wskazane jest, by już teraz udać się do ZUS z prośbą o sprawdzenie kapitału początkowego i uzupełnienie braków w dokumentacji.

Według obliczeń ZUS w ostatnim kwartale 2017 r. dodatkowo ok. 331 tys. osób uzyska prawo do emerytury, dlatego warto zgłosić się po poradę do ZUS przed emeryturą.

Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, więc już 1 września pojawią się w ZUS pierwsze osoby, chętne do skorzystania z przejścia na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Doradcy emerytalni działali już w maju tego roku w dwóch oddziałach w kraju – w Zabrzu i II oddziale ZUS w Warszawie, pilotując kampanię informacyjną ZUS. 20 doradców spotkało się z ponad 6,2 tys. osób. W placówkach tych doradcy byli do dyspozycji w czerwcu i będą świadczyć swoje usługi do października.

Doradcy w ramach swoich obowiązków wyjaśniają przyszłym emerytom, od czego zależy wysokość ich świadczenia. Wyliczają ją z pomocą  kalkulatora emerytalnego, biorąc od uwagę moment zakończenia aktywności zawodowej.

Informowanie o wszystkich aspektach prawa do emerytury jest aktualnie priorytetem ZUS. Istotna jest wiedza o tym do jakiego świadczenia nabywa się prawo przechodząc na emeryturę w kolejnych miesiącach – w październiku, listopadzie, czy grudniu a do jakiego, gdy przepracuję się jeszcze np. rok.

Konieczne jest przekazywanie informacji o takich kwestiach, jak np. waloryzacja składek. W ZUS jest waloryzacja roczna i kwartalna. Każdy klient powinien wiedzieć, kiedy złożyć wniosek, by więcej skorzystać na waloryzacji..

W oddziałach pilotażowych doradcy za pomocą kalkulatora emerytalnego pomogli blisko 3 tys. osób dowiedzieć się, jaka może być ich przyszła emerytura i o ile wzrośnie, w sytuacji, gdy nie skorzystają od razu ze swojego prawa do emerytury.

W obu tych oddziałach 23% osób stwierdziło, że wyliczenie prognozowanej kwoty emerytury wpłynie na ich decyzję o przejściu na emeryturę w kolejnych latach.

Decyzja o przejściu na emeryturę, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, powinna być dobrze przemyślana. By była słuszna musi opierać się na kompletnej wiedzy o całym procesie przechodzenia na emeryturę, jaki w tej chwili obowiązuje w ZUS. Świadomość wszelkich korzyści i strat pomoże w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *