dorabianie do świadczeń

 
 

Dorabianie do emerytury

Dorabianie do emerytury

Od 1 czerwca b.r. obowiązują nowe limity dodatkowych zarobków emerytów i rencistów, których przekroczenie grozi zmniejszeniem, a niekiedy nawet zawieszeniem, przyznanych świadczeń, dlatego warto dowiedzieć się w jakim zakresie możliwe jest dorabianie do emerytury. Obecnie emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł brutto bez konsekwencji ze strony ZUS-u. Jeżeli zarobki przekroczą kwotę 5659,70 zł brutto, istnieje ryzyko, że wypłata świadczeń emerytalno-rentowych zostanie wstrzymana. Kwoty przychodu, które skutkują obcięciem świadczeń, są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego za wcześniejszy kwartał. Emerytura bądź renta ulegają zmniejszeniu, kiedy zarobki pracownika przekraczająCzytaj dalej


Jak zniechęcić do wcześniejszej emerytury

https://naszsenior.pl/od-przyszlego-roku-najnizsza-emerytura-i-renta-to-1000-zl/

Prezydent spełnił swoje obietnice wyborcze i obniżył wiek emerytalny a teraz rząd pracuje nad tym jak zniechęcić do wcześniejszej emerytury. Oczywiście dozwolone jest dorabianie na emeryturze, ale wygląda na to, że dorobić nie da się za wiele. Większość ludzi w Polsce zatrudnionych jest na tak zwane, umowy śmieciowe czyli umowy o dzieło. Emeryci otrzymują propozycje głównie takich umów. Rząd pracuje nad tym jak zniechęcić do wcześniejszej emerytury i szykuje zmiany dla ponad pół miliona seniorów. Zmiany odczuje również 1,5 miliona osób zatrudnionych w kraju na umowy o dzieło lub zlecenie.Czytaj dalej


Senior będzie mógł dorabiać do emerytury

Senior będzie mógł dorabiać do emerytury

Rząd wycofał się ze swoich wcześniejszych propozycji i senior będzie mógł dorabiać do emerytury. Projekt rządu, który w założeniu miał złagodzić skutki decyzji dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego, spowodował falę protestów wśród osób starszych. Aktualnie nie ma ograniczeń w kwestii dorabiania do emerytury, jedynie osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne nie mogą przekroczyć limitu przychodów. Grupa ta nie może zarobić więcej niż 130% średniej pensji krajowej. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona ZUS wstrzyma wypłacanie świadczenia emerytalnego do momentu, kiedy zarobki spadną albo senior przestanie dorabiać do emerytury. Limit ten od września 2016Czytaj dalej


Dorabiający muszą powiadomić ZUS

Dorabiający muszą powiadomić ZUS

Pobierający świadczenia i jednocześnie dorabiający muszą powiadomić ZUS o swoich dodatkowych zarobkach. Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych w 2015 roku przychodach. Ta informacja potrzebna jest do rozliczenia przysługującego im świadczenia. Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą dorabiać do swoich świadczeń. Niektórzy jednak muszą pamiętać o ograniczeniach. Nie muszą się martwić ci emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny ustalony indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od daty urodzenia, a także osoby uprawnione do renty inwalidy wojennego czy wojskowego. Pozostałe osobyCzytaj dalej