Szukaj

Dorabianie do emerytury

Dorabianie do emerytury

Od 1 czerwca b.r. obowiązują nowe limity dodatkowych zarobków emerytów i rencistów, których przekroczenie grozi zmniejszeniem, a niekiedy nawet zawieszeniem, przyznanych świadczeń, dlatego warto dowiedzieć się w jakim zakresie możliwe jest dorabianie do emerytury. Obecnie emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł brutto bez konsekwencji ze strony ZUS-u. Jeżeli zarobki przekroczą kwotę 5659,70 zł […]

Jak zniechęcić do wcześniejszej emerytury

https://naszsenior.pl/od-przyszlego-roku-najnizsza-emerytura-i-renta-to-1000-zl/

Prezydent spełnił swoje obietnice wyborcze i obniżył wiek emerytalny a teraz rząd pracuje nad tym jak zniechęcić do wcześniejszej emerytury. Oczywiście dozwolone jest dorabianie na emeryturze, ale wygląda na to, że dorobić nie da się za wiele. Większość ludzi w Polsce zatrudnionych jest na tak zwane, umowy śmieciowe czyli umowy o dzieło. Emeryci otrzymują propozycje […]

Senior będzie mógł dorabiać do emerytury

Senior będzie mógł dorabiać do emerytury

Rząd wycofał się ze swoich wcześniejszych propozycji i senior będzie mógł dorabiać do emerytury. Projekt rządu, który w założeniu miał złagodzić skutki decyzji dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego, spowodował falę protestów wśród osób starszych. Aktualnie nie ma ograniczeń w kwestii dorabiania do emerytury, jedynie osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne nie mogą przekroczyć limitu przychodów. Grupa ta […]

Dorabiający muszą powiadomić ZUS

Dorabiający muszą powiadomić ZUS

Pobierający świadczenia i jednocześnie dorabiający muszą powiadomić ZUS o swoich dodatkowych zarobkach. Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych w 2015 roku przychodach. Ta informacja potrzebna jest do rozliczenia przysługującego im świadczenia. Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą dorabiać do swoich świadczeń. Niektórzy jednak muszą pamiętać […]