małżeństwo

 
 

Kiedy można wnieść o orzeczenie separacji ?

Kiedy można wnieść o orzeczenie separacji

Małżonkowie, którzy borykają się z problemami małżeńskimi mogą, jeszcze przed podjęciem decyzji o definitywnym zakończeniu związku, złożyć wniosek do sądu o orzeczenie separacji. Separacja może przybrać postać separacji faktycznej lub prawej. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Strony po prostu zaprzestają wspólnie żyć i podejmować decyzje dotyczące ich życia codziennego, jednakże nie występują do sądu z formalnym wnioskiem. Natomiast separacja prawna polega na złożeniu do Sądu Okręgowego pozwu o separację, który wywoła zmiany prawne dla małżonków. Orzeczenie separacji jest możliwe w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkładCzytaj dalej


Rozwód na emeryturze to coraz powszechniejsze zjawisko

Rozwód na emeryturze to coraz powszechniejsze zjawisko

Choć wydawać by się mogło, że związki o długim stażu są trwalsze, a każdy kolejny rok dodatkowo je cementuje, to jednak rozwody w wieku emerytalnym wcale nie są rzadkością. Co więcej, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ostatnich latach ich odsetek stale wzrastał. Więcej było rozwodów wśród małżeństw z 30-letnim lub większym stażem, a także więcej było formalnych rozstań wśród osób, które wzięły ślub w wieku senioralnym. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, a zmieniające się normy społeczne i powszechność rozwodów w młodszych grupach wiekowych sprawiają, że seniorzyCzytaj dalej


Rozwód – wina za rozkład pożycia

Fakty i mity o libido seniorów

Poprzez rozwód należy rozumieć rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłankami, które pozwalają na orzeczenie rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. To małżonkowie decydują, czy chcą, aby sąd badał, które z nich, czy też oboje ponoszą winę. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zgodnie wskażą, że żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, to sądCzytaj dalej