Szukaj

Kiedy można wnieść o orzeczenie separacji ?

Kiedy można wnieść o orzeczenie separacji

Małżonkowie, którzy borykają się z problemami małżeńskimi mogą, jeszcze przed podjęciem decyzji o definitywnym zakończeniu związku, złożyć wniosek do sądu o orzeczenie separacji. Separacja może przybrać postać separacji faktycznej lub prawej. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Strony po prostu zaprzestają wspólnie żyć i podejmować decyzje dotyczące ich życia codziennego, jednakże nie występują […]

Rozwód na emeryturze to coraz powszechniejsze zjawisko

Rozwód na emeryturze to coraz powszechniejsze zjawisko

Choć wydawać by się mogło, że związki o długim stażu są trwalsze, a każdy kolejny rok dodatkowo je cementuje, to jednak rozwody w wieku emerytalnym wcale nie są rzadkością. Co więcej, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ostatnich latach ich odsetek stale wzrastał. Więcej było rozwodów wśród małżeństw z 30-letnim lub większym stażem, […]

Rozwód – wina za rozkład pożycia

Fakty i mity o libido seniorów

Poprzez rozwód należy rozumieć rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłankami, które pozwalają na orzeczenie rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład […]