/* */

migotanie przedsionków

 
 

Udar niedokrwienny a arytmia serca

Do udaru może doprowadzić arytmia serca polegająca na niespójnym funkcjonowaniu przedsionków, czego skutkiem jest zastój krwi w tej części serca. Udar wywołany migotaniem przedsionków jest przyczyną zgonów około 25 % pacjentów, a u 40% osób, które przeżyją, odnotowuje się zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Udar mogą wywołać też wady zastawkowe bądź sztuczne zastawki, a także zmiany miażdżycowe w naczyniach odprowadzających krew z serca. Gdy skrzeplina wędruje wzdłuż naczyń krwionośnych i trafia do ośrodkowego układu nerwowego, dochodzi do udaru mózgu.Czy można ograniczyć ryzyko pojawienia się udaru? Ważne jest zachowanie zdrowego trybu życia,Czytaj dalej


Arytmie serca u osób starszych

U osób starszych dochodzi do zmian fizjologicznych polegających na zwiększeniu zawartości tkanki łącznej i tłuszczowej w organizmie oraz zmniejszeniu ilości włókien mięśniowych. Wymienione zmiany są przyczyną zakłóceń w układzie bodźco-przewodzącym serca. Współistnienie nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca może prowadzić do pojawienia się problemów w tworzeniu i przewodzeniu impulsów, co predysponuje do wystąpienia tachykardii (częstoskurczu serca) bądź bradykardii (spowolnionej pracy serca). Arytmie nadkomorowe Arytmie nadkomorowe zwykle nie zagrażają życiu, chyba że pojawiają się u osób cierpiących na schorzenia serca takie jak np. choroba wieńcowa. Do tego typu arytmii zaliczamy migotanie przedsionkówCzytaj dalej