opieka dla starszych osób

 
 

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych, to innowacyjny projekt, którego celem jest sprawniejsza organizacja usług opiekuńczych dla seniorów w Katowicach. Grupę docelową stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które wymagają świadczenia usług opiekuńczych ze względu na niepełnosprawność, zaawansowany wiek, bądź specyficzne problemy zdrowotne. W pierwszej kolejności obsługiwani będą seniorzy o znacznym, bądź  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  osoby z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Opiekunowie Smartopieki, dysponujący wiedzą na temat lokalnego środowiska, będą mieli możliwość rekomendowania seniorów, którzy w szczególności wymagają objęcia systemem pomocowym.Czytaj dalej


Właściwa opieka nad osobami starszymi

Właściwa opieka nad osobami starszymi

Właściwa opieka nad osobami starszymi jest ogromnym wyzwaniem dla rodziny, zarówno ze względów finansowych, jak i logistycznych. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie właściwie zatroszczyć się o naszych rodziców czy dziadków. Pogodzenie pracy, domu i opieki nad emerytem, w wielu przypadkach bywa niewykonalne. Osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie wykonać przy sobie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, przyrządzić sobie posiłków, ani zorganizować czasu wolnego, wymagają profesjonalnej opieki. Doświadczony opiekun w odpowiedni sposób zatroszczy się o podopiecznego, pomoże mu wykonać podstawowe czynności, a także umili wolny czas. To ogromne wsparcieCzytaj dalej


Sieci wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów

Sieci wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów

Uruchomiony został projekt o nazwie Generator Innowacji, którego celem jest tworzenie sieci wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów. W ramach projektu ogłoszony został konkurs na nowatorskie rozwiązania, które osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej. Konkurs dotyczy również pomysłów adresowanych do opiekunów osób starszych, które pomogą im znaleźć wytchnienie w codziennych obowiązkach. Jak piszą sami autorzy inicjatywy, jej ideą jest stworzenie społeczności osób, dla których temat starości i związanych z tym problemów jest ważny. Każdy z nas kiedyś się zestarzeje a należy pamiętaćCzytaj dalej


Zima znowu zaskoczyła służby oczyszczania miasta

Zima znowu zaskoczyła służby oczyszczania miasta

Jak co roku, od niepamiętnych czasów, po jesieni przychodzi zima, ale tak jak co roku, zima znowu zaskoczyła służby oczyszczania miasta. Jedna śnieżna noc wystarczyła, by zasypało stolicę i część Polski na biało. Warstwa  śniegu miała podobno grubość 15 cm. O świcie nikt nie wiedział, czy dotrze do pracy, szkoły. Wszystkie nawierzchnie były równo pokryte śniegiem. Do tej pory trudno jeszcze odróżnić chodnik od trawnika czy nawet jezdni, w niektórych miejscach, gdzie jeszcze śnieg się nie roztopił. Bo zaczął topnieć, gdy temperatura zmieniła się na plusową. Jednak noc przyniesie –Czytaj dalej


Ośrodek opieki długoterminowej

ośrodek opieki długoterminowej

Coraz częściej Polacy stają przed wyborem rodzaju opieki dla bliskiej osoby w podeszłym wieku a jednym z rozwiązań jest ośrodek opieki długoterminowej Z badania opinii przeprowadzonego przez firmę ARC Rynek i Opinia na zlecenie MEDI-system wynika, że ponad 40 proc. Polaków rozważa wybór ośrodka opieki długoterminowej dla swojego niesamodzielnego bliskiego. Podejmując tak ważną decyzję, warto wziąć pod uwagę różne czynniki, szczególnie te, które wpłyną na samopoczucie i stan zdrowia bliskiego. Polacy zdają sobie sprawę, że w obliczu zmian społeczno-demograficznych, nie wszyscy będą w stanie zapewnić odpowiednią opiekę niesamodzielnym członkom rodziny.Czytaj dalej


Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych

Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych

Niski wskaźnik przyrostu naturalnego na świecie skłania do zastanowienia się nad tym jakie są perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych? Starzenie się społeczeństw to powszechne zjawisko współczesnego świata. Nowa sytuacja demograficzna i zmiany w trybie życia stawiają wielu z nas przed dylematem: czy starszym rodzicem zajmować się samemu, czy skorzystać z pomocy zewnętrznej? Choć w Polsce domy opieki dla osób starszych to wciąż temat kontrowersyjny, zapotrzebowanie na tego typu usługi opiekuńcze stale rośnie. – Działając na rynku usług opiekuńczych, który w Polsce jest jeszcze w fazie rozwoju, obserwujemy niedocenianieCzytaj dalej