Szukaj

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” to rządowy projekt kierowany do seniorów. Wystartował wraz z początkiem 2018r. i jest przeznaczony dla mieszkańców mniejszych gmin. O dostępne w jego ramach środki mogą starać się samorządy gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 60 tysięcy osób. Warunkiem jest samodzielne realizowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. Fundusze są przeznaczane na […]

Organizowanie czasu wolnego seniorowi

Organizowanie czasu wolnego seniorowi

Seniorzy, pomimo upływu lat i postępowania różnych chorób, powinni przez jak najdłuższy czas uczestniczyć w różnych zajęciach. Pomimo podeszłego wieku i dolegliwości starsi mogą poruszać się o własnych siłach i wykonywać wiele czynności. Warto więc angażować osoby starsze w lekkie prace domowe, które sprawią, że będą czuły się potrzebne i pomocne. Nie należy zapominać o […]

ASRI Automatyczny System Ratunkowo-Informacyjny

Faktem jest, że współczesny świat kreuje i pielęgnuje kult młodości. Przyczynia się to do  negatywnego wizerunku starości. Źródła takiego stanu łatwo odnajdziemy w bezkrytycznym podążaniem na trendami wyznaczanymi przez media. Młodości nie obarczają problemy zdrowotne. Młodość jest beztroska. Starość, to zmaganie się z problemami dnia codziennego. Starość jest trudna a młodość łatwa i przyjemna. Tymczasem […]