ASRI Automatyczny System Ratunkowo-Informacyjny

Faktem jest, że współczesny świat kreuje i pielęgnuje kult młodości. Przyczynia się to do  negatywnego wizerunku starości. Źródła takiego stanu łatwo odnajdziemy w bezkrytycznym podążaniem na trendami wyznaczanymi przez media. Młodości nie obarczają problemy zdrowotne. Młodość jest beztroska. Starość, to zmaganie się z problemami dnia codziennego. Starość jest trudna a młodość łatwa i przyjemna.

Tymczasem przez stulecia osoby wiekowe były postrzegane jako autorytety. Doświadczenie życiowe było nieosiągalną wiedzą dla młodych pokoleń, które na co dzień muszą podejmować ważkie decyzje. O ile łatwiej byłoby opierać je o mądrą wskazówkę.

Jak zredukować lub co najmniej osłabić panujące powszechnie społeczne wykluczenie osób starszych?

Jak sprawić, aby głos seniorów był bardziej słyszalny?

W szybko zmieniającym się technologicznie i medialnie świecie niezwykle trudno jest odnaleźć się osobom starszym. Dla potrzeb oceny tej sytuacji w roku 2012 Europejskie Centrum Polityki Społecznej i Rozwoju w Wiedniu (ECV) wprowadziło specjalny wskaźnik o nazwie Indeks Aktywnego Starzenia się – AAI.

To ważne narzędzie analityczne składa się z 22 wskaźników szczegółowych, które zostały podzielone na 4 obszary:

·      zatrudnienie (angażowanie się w pracę zarobkową),

·      uczestnictwo w życiu społecznym (angażowanie się w pracę niezarobkową),

·      niezależne, zdrowe i bezpieczne życie,

·      możliwości i warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się.

Wg danych z badań w roku 2014 wynika, że na 28 analizowanych państw europejskich wskaźnik AAI Polski plasuje nasz kraj na 27 miejscu.

Z analiz badaczy wynika, że niewątpliwy wpływ na taki stan ma ścisła relacja wskaźnika AAI z innym, nie mniej ważnym – HDI – indeks rozwoju społecznego. W tym zakresie mimo znacznych wysiłków podczas ponad 20 lat transformacji, przed naszym krajem jest jeszcze odległa perspektywa zrównania się z przeciętnym, europejskim poziomem życia.

Tym niemniej wiele zależy od chęci uczestniczenia w życiu społecznym. Seniorzy często domagają się możliwości uczestniczenia w różnych zajęciach. Po długotrwałym okresie pracy zawodowej, wychowania dzieci, moment przejścia na emeryturę stwarza zupełnie nowe warunki życia. To znakomity czas na rozwój, zwiedzanie, poznawanie najnowszych technologii.

Niewątpliwym ograniczeniem jest zdecydowanie niższy komfort psychofizyczny. To słaby lub zły stan zdrowia determinuje niższą chęć do podejmowania odważnych decyzji.

Jak zapewnić seniorom poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne dla ich komfortu życia codziennego?

Z pomocą na pewno mogą przyjść nowoczesne technologie. Wśród nich  szczególne znaczenie mają systemy teleopieki, czyli opieki zdalnej (na odległość). Świadomość, że codziennemu życiu osoby starszej towarzyszy dyskretny, automatyczny teleopiekun może sprawić, że zniknie wiele ograniczających ją obaw. Senior czujący się pewnie, pomimo swoich ograniczeń czy problemów zdrowotnych ma znacznie więcej energii do życia i działania.

Na rynku jest coraz więcej rozwiązań, które umożliwiają całodobowe monitorowanie parametrów życiowych. Wiele z nich, to urządzenia, które wymagają tylko założenia na rękę, tak jak zegarek lub zawieszenia na szyi.

Automatyczne dozowniki leków, przyciski SOS, termometry, pulsometry, ciśnieniomierze, glukometry, spirometry czy wagi, to kilka kolejnych przykładów rozwiązań wspierających opiekę nad osobami starszymi. Towarzyszą im często aplikacje, które prezentują gromadzone informacje lub wysyłają do centrów, gdzie wyniki śledzą lekarze.

Bardzo nowatorskimi rozwiązaniami są zaawansowane systemy informatyczne oparte o moduły sztucznej inteligencji.

System Monitorowania Zachowań NaszSenior.pl lub Automatyczny System Ratunkowo-Informacyjny ASRI są praktycznymi i stale rozwijanymi przykładami takich projektów.

Ich głównym zadaniem jest zbieranie danych z urządzeń, opasek, czujników a następnie analizowanie i wnioskowanie. Te zaawansowane systemy teleopieki uczą się zachowań podopiecznych, aby w sytuacjach krytycznych reagować automatycznie i powiadamiać opiekunów.

Opieka na osobami starszymi nie powinna być tylko personalizowana. Teraźniejszość i przyszłość wymaga przewidywania zagrożeń. Wówczas można im zapobiegać lub przynajmniej minimalizować skutki.

Największą zaletą zaawansowanych systemów jest przekazanie seniorom dyskretnego, nieabsorbującego nadmiernie rozwiązania, które zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. W efekcie mogą oni oddawać się realizacji swoich pasji i aktywnie żyć ze świadomością, że gdyby doświadczyli dyskomfortu lub stanów niebezpiecznych, to pomoc otrzymają szybko.

 

 

 

 « (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »2 komentarze to ASRI Automatyczny System Ratunkowo-Informacyjny

  1. A może należałoby skupić się na rozwiązaniach zwiększających jak najdłuższe życie samodzielnie np. stworzyć system oświaty uzupełniający braki wiedzy w posługiwaniu się w szerokim znaczeniu komputerami i najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki*? Czy na uwagę zasługuje tylko to co związane z opieką „zdrowotną”???,
    Obecnie słychać o metodach skutecznego nauczania dzieci „opóźnionych w rozwoju”,ludzi po ciężkich uszkodzeniach mózgu,itp. A dla naszego seniora proponuje się powyższe rozwiązania,a może tak zorganizować skuteczną oświatę dla naszego seniora?? która zakończy się określonymi umiejętnościami potrzebnymi do codziennego życia z „techniką i technologią”????????

    • Zgadzamy się. Niestety polityka oświatowa jest poza zasięgiem działań firm i lokalnych przedsięwzięć. Niezbędne w tym zakresie jest silne wsparcie państwa. Tym niemniej należy pamiętać, że działają sprawnie Uniwersytety III Wieku a w nich szeroka oferta tematyczna, w tym również techniki komputerowe. Z pewnością nie zaspokoi to potrzeb wszystkich, ale jest to już całkiem sporo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *