pogrzeb

 
 

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które przysługuje w przypadku śmierci bliskiej nam osoby i które jednocześnie konieczne jest przy organizacji pochówku. Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2018 roku wynosi 4 tysiące złotych. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, członka rodziny[1]. Na marginesie zaznaczyć można, że zasiłekCzytaj dalej


Zmiany w zasiłku pogrzebowym

Zmiany w zasiłku pogrzebowym

Wiele osób musi kiedyś zmierzyć się z pochówkiem bliskich osób, dlatego istotne dla nich będą mające nastąpić zmiany w zasiłku pogrzebowym. Niewątpliwie jest to dość droga procedura. Czy planowana zmiana przepisów pogrzebowych wpłynie pozytywnie czy negatywnie na finanse Polaków? W okresie 12 miesięcy od momentu śmierci członka rodziny można ubiegać się o świadczenia, które są przyznawane na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. W 2015r. wprowadzono ustawę, która jako członka rodziny uznaje również rodzinę zastępczą oraz te osoby, które prawnie były opiekunami. O świadczenia związane z pogrzebem mogą ubiegać się takżeCzytaj dalej