prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

 
 

Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych

emerytury dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Z początkiem jesieni Sejm przyjął ustawę, która w końcu reguluje problem jakim jest i była emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa dotyczy sytuacji, w której po śmierci podopiecznego opiekun, tracący prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, pozostaje bez środków do życia. Dzięki przyjętej przez Sejm ustawie opiekun po śmierci osoby, która się zajmował otrzyma prawo do zasiłku albo świadczenie przedemerytalne. W wielu rodzinach choroba osoby bliskiej lub starszej zmusza członka rodziny do porzucenia pracy i przyjęcia funkcji opiekuna osoby chorej. Opieka niejednokrotnie trwa długie lata i opiekun traci możliwość kontynuowania kariery zawodowej.Czytaj dalej


Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

Rząd zamierza uchwalić nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych. W społeczeństwie co roku przybywa osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają opieki. Nie każdą rodzinę stać na wynajęcie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, dlatego wielu członków rodzin jest zmuszonych porzucić swoją karierę zawodową, by zająć się bliskim osobiście. Takie osoby, po wielu latach pełnienia funkcji opiekuna, gdy śmierć zabiera podopiecznego, zostają praktycznie bez środków do życia i możliwości pracy. Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych, planowane przez rząd, mają zagwarantować im zasiłek dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalne. Opiekunowie osób niepełnosprawnych w momencie śmierciCzytaj dalej


Prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

W społeczeństwie jest wiele osób niepełnosprawnych, starsze osoby również wymagają pomocy, dlatego coraz większe znaczenie mają prawa opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego. Są to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicyCzytaj dalej