prawa seniora

 
 

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych Każdy pacjent może zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej mu świadczeń zdrowotnych (m.in. lekarza, pielęgniarki/położnej) z prośbą dotyczącą zachowania w tajemnicy informacji, które są bezpośrednio związane z jego osobą i z wykonywaniem zawodu medycznego. Chodzi tu przede wszystkim o informacje związane ze stanem jego zdrowia. Powyżej wymienione osoby obowiązane są do uszanowania takiej prośby. Jednakże od powyższego istnieją wyjątki (niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy osoba zachowująca tajemnicę zobowiązana jest do jej ujawnienia), które wskazują, że prawa pacjenta do tajemnicy informacjiCzytaj dalej


Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Seniorzy podobnie jak pozostali obywatele naszego państwa posiadają liczne prawa i obowiązki. Należą do nich m.in. prawa pac jęta, które zostały ujęte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ramach powyżej wskazane ustawy, każdy pacjent, w tym także senior posiada liczne prawa, do których należą: prawo do świadczeń zdrowotnych; prawo do informacji; prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; prawo do tajemnicy informacji z nim związanych; prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; prawo do poszanowania intymności o godności pacjenta;Czytaj dalej