rolnicy

 
 

Podatek cukrowy – dobre i złe strony

W ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła konsumpcja słodyczy, słodzonych napojów itp., czyli produktów, które przyczyniają się do występowania otyłości, zwłaszcza wśród młodzieży. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można rozpatrywać niedostateczną edukację w szkołach. Otyli młodzi ludzie po osiągnięciu dorosłości cierpią na cukrzycę typu 2, choroby układu krążenia, hipercholesterolemię, która prowadzi do rozwoju miażdżycy. Leczenie chorób towarzyszących nadmiernej masie ciała stwarza obciążenie dla budżetu państwa, pojawia się więc pytanie, co można zrobić by zredukować ilość spożywanego cukru? Być może nałożenie akcyzy na produkty spożywcze, w których został przekroczony pewien uznanyCzytaj dalej


Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Kontynuując rozważania odnoszące się do ubezpieczeń emerytalno-rentowych warto zaznaczyć, że do przedmiotowych świadczeń należą: emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy; renta rolnicza szkoleniowa; renta rodzinna; emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin; dodatki do emerytur i rent; zasiłek pogrzebowy; zasiłek macierzyński. Przechodząc dalej należy zadać pytanie, komu przysługuje emerytura rolnicza? Otóż wskazać należy, że przysługuje ona ubezpieczonemu, który spełnia łącznie przedstawione poniżej warunki: po pierwsze, osiągnął wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat; po drugieCzytaj dalej


Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 1

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 1

Na wstępie zaznaczyć należy, że ubezpieczenie emerytalno-rentowe różni się od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, które zawarte jest w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Różnica dotyczy kwestii, w której w ubezpieczeniu społecznym rolników występuje jedna składka łącznie na emerytury i renty, zaś w ubezpieczeniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych występuje odrębna składka zarówno na ubezpieczenie emerytalne, jak i ubezpieczenie rentowe. Przedmiotowemu ubezpieczeniu podlega: rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny; domownik rolnika, o którym mowaCzytaj dalej