waloryzacja emerytur

 
 

Waloryzacja emerytur 2023

Jednym z najważniejszych priorytetów finansowych seniora powinno być zapewnienie bezpiecznej emerytury. Wysokość tego świadczenia zależy w głównej mierze od wcześniejszej aktywności zawodowej. Tym niemniej z biegiem czasu zmienia się siła nabywcza pieniądza. W związku z tym wprowadzono m.in. proces waloryzacji emerytur. Zabieg ten ma za zadanie zwiększanie wysokości świadczeń w czasie, aby dotrzymać kroku inflacji.  Waloryzacja jest jednym z elementów, który sprawia, że wypłaty emerytur będą nadążać za kosztami życia. Jej wysokość wynika z przepisów prawa i ogłaszanych wskaźników ekonomicznych. Wskazane jest, aby okresowo dokonywać analizy swojego prywatnego planu emerytalnego.Czytaj dalej


Emerytura w 2023 wzrośnie, co najmniej o 3000 zł. w ciągu roku

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych ma na celu urealnienie ich realnej wartości w związku z inflacją. Z ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w bieżącym 2023 roku ustawodawca określił kwotowo-procentową zasadę podwyżek. Jednocześnie zagwarantował minimalną kwotę wzrostu o 250 zł. Minimalna emerytura wzrośnie od marca 2023 roku z 1338,44 zł do 1588,44 zł. W takiej sytuacji oznacza to wzrost o 3.000 zł. Większość osób pobiera większe świadczenia. Ich wysokość będzie podwyższona o procentowy wskaźnik waloryzacji. Współczynnik ten wyznaczany jest naCzytaj dalej


Waloryzacja rent i emerytur 2019 – czego należy się spodziewać?

Waloryzacja rent i emerytur 2019 – czego należy się spodziewać

W grudniu 2018r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której zmianie ulegną zasady waloryzacji rent i emerytur. Od bieżącego roku będzie ona miała postać kwotowo-procentową, co korzystnie wpłynie na wysokość najniższych obecnie świadczeń. W ten sposób, choć w nieznacznym stopniu rząd chce poprawić sytuację najuboższych emerytów i rencistów. Już teraz wiadomo, że marcowa waloryzacja będzie najwyższą od lat. Wskaźnik waloryzacji wyniesie w 2019r. 103,26%, co oznacza, że renty i emerytury wzrosną o 3,26% wobec kwot z poprzedniego roku. Taki sposób wyliczania wysokości świadczeń nie jest sprawiedliwy, ponieważ osoby, któreCzytaj dalej


Od przyszłego roku najniższa emerytura i renta to 1000 zł

Od przyszłego roku najniższa emerytura i renta to 1000 zł

Rząd podjął decyzję i od przyszłego roku najniższa emerytura i renta to 1000 zł. Najniższa emerytura obecnie wynosi 882 złote 56 groszy, zaś najniższa renta to 676,75 złotych. O przyjęciu projektu poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów. Waloryzacja 2017 emerytur i rent nastąpi 1 marca. Najniższe emerytury i renty rodzinne, jak również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do kwoty 1000 złotych. W wyniku przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent, ich wysokość wzrośnie o 0,73 procenta. Objęte podwyżką zostaną wszystkie emerytury i renty, zarówno teCzytaj dalej


Nie ma zgodności w temacie obniżenia wieku emerytalnego

Nie ma zgodności w temacie obniżenia wieku emerytalnego

Pomiędzy premier a prezydentem nie ma zgodności w temacie obniżenia wieku emerytalnego. Urzędnicy na zlecenie wicepremiera szukają sposobów na zmniejszenie kosztów prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Jak twierdzą media w rządzie panuje przekonanie o konieczności realizacji tego projektu. Jednocześnie w kuluarach rządowych mówi się o tym, że Polskę nie stać na rozwiązanie tej kwestii w taki sposób w jaki proponuje to prezydent. Ministerstwo Finansów stara się rozwiązać jakoś tę kwestię. Sugerowany jest powrót do projektu byłego szefa Ministerstwa Pawła Szałamachy. Według założeń tego projektu obniżenie wieku emerytalnego miałoby nastąpićCzytaj dalej