testament

 
 

Testament – podstawowe informacje

Testament – podstawowe informacje

Dziedziczenie stanowi jedno z zagadnień, które powoduje najwięcej rodzinnych konfliktów. Po śmierci spadkodawcy rodzina bardzo często nie potrafi uzgodnić sposobu podziału majątku spadkowego i sprawy trafiają do sądu, gdzie postępowania toczą się latami. Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, to zastanów się nad sporządzeniem testamentu, który w sposób łatwy i przejrzysty pozwoli dokonać podziału pozostawionego majątku. Testament jest to ostatnia wola spadkodawcy na wypadek śmierci. Ustawodawca przewidział możliwość sporządzenia testamentów zwykłych oraz szczególnych. Sporządzając testament, to Ty decydujesz, które składniki majątku zostaną zapisane na rzecz określonej osoby. Do testamentów zwykłych należą:Czytaj dalej


Rodzaje testamentów

Umowa pułapka na seniora

Ustawodawca przewiduje dwie grupy testamentów, które spadkodawca może sporządzić, aby za życia oświadczyć swoją wolę na wypadek śmierci. Zgodnie z przepisami są to testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Do testamentów zwykłych należą: testament spisany własnoręcznie, testament notarialny oraz testament sporządzony w obecności urzędnika państwowego. Testament spisany własnoręcznie (inaczej holograficzny) – należy spisać  własnoręcznie w całości, podpisać oraz opatrzeć datą. Taki testament jest nieważny jeżeli spadkodawca np. podpisze wydruk komputerowy lub podpisze spisaną przez inną osobę treść. Jeżeli spadkodawca zapomni o wpisaniu na testamencie daty, to taki brak nie skutkuje jegoCzytaj dalej