Złóż wniosek o naliczenie kapitału początkowego

Złóż wniosek o naliczenie kaitału początkowego

Jeśli wybierasz się w tym roku na emeryturę złóż wniosek o naliczenie kapitału początkowego.

Od pierwszego października, w związku ze zmianami dotyczącymi emerytur, wiele osób będzie mogło już wcześniej przejść na emeryturę.

Wszyscy posiadający dokumenty potwierdzające pracę przed 1999 rokiem powinni złożyć wniosek do ZUS, z prośbą o naliczenie kapitału początkowego. Wcześniejsze działanie w tej kwestii pozwala na szybsze uzyskanie z ZUS świadczeń emerytalnych.

Kapitał początkowy jest tym wyższy im wyższa jest wysokość składek, jakie zostały odprowadzone do ZUS w ciągu całego okresu pracy zawodowej.

1 października tego roku to wyjątkowa data, które pozwala wielu osobom już przejść na wymarzoną emeryturę. Od tego dnia obowiązuje ustawa obniżająca wiek emerytalny kobiet do lat 60 a mężczyzn do lat 65. Aż 331 tysięcy obywateli uprawnionych do przejścia na emeryturę skorzysta z tej możliwości w październiku tego roku. Jednak wielu z nich nie ma do tej pory naliczonego kapitału początkowego.

Chcesz mieć wyższą emeryturę złóż wniosek o naliczenie kapitału początkowego

Jest to suma składek na ubezpieczenie, która została zgromadzona przez ZUS dla danego pracownika przed rokiem 1999. ZUS niejako odtwarza tę kwotę dla danej osoby, ponieważ w tamtych czasach nie istniały jeszcze w tej instytucji indywidualne konta dla poszczególnych osób. Niezbędne jest zatem złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeniem Społecznych o ustalenie wartości wysokości kapitału początkowego, jeśli nie chce się mieć zaniżonych świadczeń emerytalnych.

W tym celu należy udać się do najbliższego oddziału ZUS  i złożyć tam wypełniony i podpisany druk ZUS Kp-1. Najpóźniej należy zrobić to w dniu składania wniosku o przejście na emeryturę, ale lepiej aż tak nie zwlekać. ZUS wyliczy kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku.

O jakie dokumenty należy się postarać przed złożeniem wniosku?

Oczywiście do wniosku o naliczenie kapitału początkowego powinny być dołączone stosowane dokumenty potwierdzające faktyczne zatrudnienie danej osoby oraz okresy składkowe i nieskładkowe. Przyszły emeryt musi dostarczyć wraz z wnioskiem oryginały lub odpisy poświadczone notarialnie następujących dokumentów:

kwestionariusz wyszczególniający wszystkie uprawnienia do wynagrodzeń oraz okresy składkowe i nieskładkowe (do 31 grudnia 1998 roku) – druk ZUS Rp-6;
świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie;
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawiane przez pracodawcę na druku ZUS Rp-7;
ewentualnie legitymację ubezpieczeniową z wpisami dokumentującymi lata pracy;
Jeśli niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć jakiegoś z dokumentów możemy przedstawić inne, takie jak umowy o pracę, opinie z miejsc pracy, wpisy w dowodzie osobistym, legitymacje służbowe albo związkowe, dokumenty od pracodawców lub nawet zeznania świadków.

Przyda się również dyplom ukończenia studiów lub poświadczenie okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. Dzięki tym dokumentom ZUS będzie mógł wyliczyć okresy składkowe i nieskładkowe do emerytury.

Należy pamiętać o tym, że na przestrzeni lat przepisy dotyczące naliczania kapitału początkowego wielokrotnie się zmieniały. Najpoważniejsze miały miejsce w 2015 roku, gdy jednogłośnie posłowie przyjęli nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Te osoby, które już mają naliczony kapitał początkowy mogą dla pewności poprosić o jego ponowne naliczenie na bardziej korzystnych warunkach. W takiej sytuacji również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku ZUS Kp-3. Musi jednak zostać wykazany w nim powód, dla którego niezbędne jest występowanie o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Jako przyczyna może zostać podana, na przykład konieczność doliczenia nieuwzględnionego wcześniej okresu składkowego. W takiej sytuacji niezbędne będzie złożenie dokumentów potwierdzających ten fakt, takich jak świadectwo pracy.

Zmiany wprowadzone w 2015 roku gwarantują wyższe emerytury osobom, które przebywały na urlopach wychowawczych, ponieważ wcześniej czas opieki nad dzieckiem był rozliczany w taki sam sposób jak okresy bezskładkowe.  ZUS za każdy rok urlopu wychowawczego stosował przelicznik 0,7% podstawy wymiaru a od dwóch lat wskaźnik ten wynosi znacznie więcej, bo 1,3 %.

Absolwenci studiów wyższych również zyskają. Wcześniej okres studiów uwzględniany był w naliczeniu kapitału w wymiarze 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Brane pod uwagę były wyłącznie lata sprzed 31 grudnia 1998 roku a w tej chwili wymiar 1/3 odnosi się do całego czasu ubezpieczenia aż do momentu wystąpienia o emeryturę.

Aktualni emeryci również mogą wystąpić o ponowne przeliczenie kapitału początkowego na korzystniejszych warunkach. Jeśli udało im się uzyskać wcześniej niedostępne dokumenty poświadczające ich zatrudnienie mogą wnioskować o uwzględnienie tego okresu w naliczaniu aktualnej emerytury.

 

 

 « (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *