pieniądze

 
 

Blik – czym jest i jak działa?

Na pewno niejednokrotnie obiło Ci się o uszy słowo ,,blik”. Blik to praktyczne rozwiązanie pozwalające na wygodniejsze poruszanie się w świecie codziennych finansów. Zobacz, czym dokładnie  jest blik i jak go używać.   Co to jest blik? Blik to polski system płatności mobilnych. Transakcje za pomocą blika polegają na wygenerowaniu, w dostępnej na telefonie aplikacji bankowej, specjalnego kodu. Kod ten następnie wprowadza się np. do terminala w sklepie lub do bankomatu. Na samym końcu należy zaakceptować wykonanie danej akcji w tej samej aplikacji mobilnej, w której wygenerowany był kod. OznaczaCzytaj dalej


Trzynasta emerytura wkrótce na kontach

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Wypłata trzynastych emerytur już ruszyła. Pieniądze wraz z majową emeryturą bądź rentą powinny pojawić się już u niektórych świadczeniobiorców. W województwie śląskim „trzynastkę” otrzyma około 1,2 mln osób. Jednorazowe świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastą emeryturę,  otrzymają osoby, które na 30 kwietnia mają ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym rent dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, rent szkoleniowych, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych –Czytaj dalej


Podwyżki emerytur – ostatni gwizdek dla kobiet urodzonych w 1953 r.

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Kobiety, które urodziły się w 1953 r. mają czas do 23 kwietnia, by korzystnie przeliczyć emeryturę. ZUS może ustalić nową wysokość świadczenia, jeśli od otrzymania decyzji ustalającej emeryturę nie upłynęło więcej niż 5 lat. Panie urodzone w 1953 r., będące na wcześniejszej emeryturze, które skorzystały z obliczenia świadczenia po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, mogą zaskarżyć decyzje o ich przyznaniu. Chodzi o te świadczenia, które zostały wyliczone z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy obliczania emerytur o sumę kwot emerytur wcześniej pobranych, tj. na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Jest to możliweCzytaj dalej


Warto żyć – 4 tys. zł miesięcznie z ZUS dla każdego stulatka

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

W województwie opolskim mieszka 38 osób, które przeżyły co najmniej 100 wiosen. Z tego tytułu opolski ZUS wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Od marca, ten specjalny dodatek to już 4003,88 zł brutto miesięcznie. Świadczenie honorowe jest wypłacane z urzędu i nie trzeba się o nie starać. Wyjątek dotyczy osób, które nie zapłaciły ani jednej składki w ZUS, wiec nie ma ich też w bazie danych Zakładu. Tacy seniorzy bądź ich pełnomocnicy, powinni złożyć wniosek o świadczenie honorowe. Trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia – najlepiej odpis aktu urodzenia, ważny paszport, bądźCzytaj dalej


Jak w prosty sposób podwyższyć emeryturę

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Na wysokość emerytury ma wpływ nie tylko miesiąc, w którym na nią przechodzisz. Znaczenie może mieć również konkretny dzień miesiąca, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę.  Zanim zdecydujesz się zakończyć karierę zawodową, wypełnić wniosek o emeryturę i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, warto dobrze przemyśleć każdy krok. Okazuje się, że na wysokość świadczenia wpływ może mieć dzień rozwiązania umowy o pracę, miesiąc złożenia wniosku w ZUS, a nawet konkretny dzień miesiąca. Nie czekaj do końca miesiąca – Jeśli rozwiążemy umowę o pracę ostatniego dnia miesiąca, pracodawca wręczyCzytaj dalej


Renta – czym jest, jakie są jej rodzaje – część 2

Renta – czym jest, jakie są jej rodzaje - część 2

Renta rodzinna Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta rodzinna jest świadczeniem, przysługujące członkom rodziny z ubezpieczenia rentowego zmarłej osoby, która w chwili śmierci: miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń – wówczas przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – wówczas przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania rentyCzytaj dalej


Renta – czym jest, jakie są jej rodzaje – część 1

Renta – czym jest, jakie są jej rodzaje - część 1

Renta jest świadczeniem mającym na celu dostarczenie środków utrzymania m.in. z powodu niezdolności pracy zarobkowej, bądź też utraty osoby będącej żywicielem rodziny. W naszym systemie prawnym wyróżniamy rentę: z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową, rodzinną oraz socjalną. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem wypłacanym osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej. Jednakże, aby uzyskać powyższą rentę muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, ważna jest ocena dotycząca niezdolności do pracy, którą wydawana jest przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wart podkreślenia jest fakt, że wCzytaj dalej


Alimenty dla rodzica – sprawdź kiedy możesz się ich domagać

Alimenty dla rodzica – sprawdź kiedy możesz się ich domagać

Alimenty to nic innego, jak świadczenie pieniężne (określona kwota pieniędzy), którą osoba zobowiązana ma obowiązek wpłacać na rzecz osoby uprawnionej. Najczęściej spotykanym oraz najbardziej powszechnym obowiązkiem alimentacyjnym jest orzeczenie świadczenia od rodziców na rzecz małoletnich dzieci. Nie każdy wie, że również rodzice mogą żądać od swoich dzieci alimentów. Oczywiście ustawodawca przewiduje wytyczne, które należy spełnić, aby tego typu świadczenie zostało na rzecz rodzica zasądzone. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny polega na zobowiązaniu dzieci do dostarczania rodzicowi lub rodzicom środków utrzymania, które zazwyczaj jest ustalone na określoną kwotęCzytaj dalej